Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

English in use

Allow vs. permit

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Allow i permit to czasowniki, których używa się, aby wyrazić zezwolenie i pozwolenie. Dowiedz się, jak prawidłowo zastosować je w zdaniu i czy faktycznie zawsze można używać je zamiennie.

 

Czasowniki allow oraz permit mają podobne znaczenie i zakres użycia. Oba mogą oznaczać zezwalać, pozwalać. Czasownika permit używa się jednak w formalnych sytuacjach.

 

Zarówno allow, jak i permit mogą występować w konstrukcjach z dopełnieniem i bezokolicznikiem, co ilustrują poniższe przykłady:

 

The law does not allow/permit people to drink alcohol in the street.

Prawo nie zezwala ludziom na picie alkoholu na ulicy.

 

We do not allow/permit our customers to bring animals.

Nie zezwalamy naszym klientom na przywożenie zwierząt.

 

Jeżeli w zdaniu nie ma żadnego dopełnienia osobowego (w poprzednich zdaniach były to people i our), to po allow/permit używa się czasowników z końcówką –ing:

 

The law does not allow/permit drinking in the street.

Prawo nie zezwala na picie alkoholu na ulicy.

 

We do not allow/permit bringing animals.

Nie zezwalamy na przywożenie zwierząt.

 

Allow i permit często używane są także w konstrukcjach w stronie biernej. Wtedy również można stosować formy bezokolicznikowe (w przypadku dopełnienia osobowego) lub formy zakończone na –ing (gdy nie ma dopełnienia osobowego):

 

People are not allowed/permitted to smoke in here.

Ludziom nie wolno tutaj palić.

 

Smoking is not allowed/permitted in here.

Palenie jest tutaj zabronione.

 

Uwaga! W zdaniach w stronie biernej rozpoczynających się od it... nie używa się czasownika allow, tylko permit:

 

It is not permitted to eat on the bus.

It is not allowed to eat on the bus.

Nie wolno jeść w autobusie.

 

Z kolei z partykułami przysłówkowymi używa się jedynie czasownika allow. W poniższym zdaniu partykułą przysłówkową jest in, która modyfikuje znacznie czasownika allow.

 

She didn’t want to allow me in.

She didn’t want to permit me in.

Nie chciała mnie wpuścić.