Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

English in use

Altogether vs. all together

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Przyjrzymy się dzisiaj dwóm bardzo podobnym (na pierwszy rzut oka) słowom: altogether i all together. Co oznaczają i czy mogą być używane zamiennie?

 

Przysłówek altogether oznacza całkowicie lub biorąc wszystko pod uwagę.

 

Jack says his essay isn’t altogether finished.

Jack mówi, że jego esej nie jest jeszcze w pełni skończony.

 

I’m sorry Mr. Johnson, the repairs aren’t altogether finished.

Przykro mi, panie Johnson, naprawy nie są jeszcze całkowicie skończone.

 

Altogether, I came to the conclusion that it was worth it.

Biorąc wszystko pod uwagę, doszedłem do wniosku, że warto było.

 

Altogether może być również używane do podawania całkowitych sum:


That’ll be $20 altogether.

To będzie razem 20 dolarów.

 

Your car will cost 50.000 zloty altogether.

Pański samochód będzie razem kosztować 50 000 złotych.

 

Jeżeli zaś chodzi o zwrot all together, to najczęściej oznacza on wszyscy (lub wszystko) razem. Niekiedy możliwe jest rozdzielenie tego zwrotu w zdaniu, co widać w 3. i 4. z poniższych przykładów. 

 

Let’s help Tom lift this heave crate – all together now...

Pomóżmy Tomowi podnieść tę ciężką skrzynię – wszyscy razem...

 

And now let’s sing for the birthday boy, all together!

A teraz wszyscy razem zaśpiewajmy solenizantowi!

 

They all sang for him together.

Wszyscy razem zaśpiewali dla niego.

 

We all helped him together.

Pomogliśmy mu wszyscy razem.