Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

English in use

Amount vs. number

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}



Czytaj
 
Ćwicz

 

Rozróżnienie angielskich słów amount i number przychodzi nam najtrudniej, gdy pojawiają się one w zdaniach w funkcji rzeczowników. Jak rozpoznać, którego z nich powinniśmy użyć w danym kontekście?

 

Zanim bliżej przyjrzymy się odpowiednikom angielskich słów amount i number, warto zapamiętać, że pierwszego z nich używa się w odniesieniu do rzeczowników niepoliczalnych (jak np. sól – mówimy amount of salt), a drugiego w odniesieniu do rzeczowników policzalnych (jak np. krzesła – mówimy number of chairs).

 

Amount jako rzeczownik oznacza w języku polskim ilość, sumę:

 

The amount of data we have right now isn’t enough to come to any reasonable conclusions.

Ilość danych, jaką posiadamy obecnie, nie wystarczy do wysnucia jakichkolwiek rozsądnych wniosków.

 

We paid them to the amount of $400.

Zapłaciliśmy im 400 dolarów.

 

This amount of vegetables should be enough.

Taka ilość warzyw powinna wystarczyć.

 

What is the exact amount we need to produce?

Jaka jest dokładna ilość, którą musimy wyprodukować?

 

Rzeczownik number ma w języku polskim więcej odpowiedników niż amount. Może on bowiem oznaczać liczbę, wiele, ilość lub numer:

 

Only a small number of students were interested.

Tylko niewielka liczba studentów była zainteresowana.

 

There are a number of reasons why you shouldn’t do it.

Jest wiele powodów, dla których nie powinieneś tego robić.

 

The number of people at the concert exceeded our expectations.

Ilość ludzi na koncercie przeszła nasze oczekiwania.

 

I can’t remember his phone number.

Nie pamiętam jego numeru telefonu.