Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

English in use

Certain vs. sure

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Jedną z par przymiotników, które mogą sprawiać problemy podczas nauki angielskiego, są certain oraz sure. Oba wyrażają pewność w stosunku do kogoś (czegoś), jednak czy można używać je zamiennie?

 

Istnieje wiele par przymiotników, które mogą sprawiać problemy podczas nauki języka angielskiego. Jedną z nich stanowią przymiotniki certain oraz sure. Co oznaczają i czy można je używać zamiennie?

 

Zarówno certain, jak i sure oznaczają pewny. Można je używać zamiennie celem podkreślenia, że jesteśmy o czymś przekonani. Oznacza to więc, że za pomocą tych przymiotników wyrażamy swoje uczucia w stosunku do czegoś (kogoś), o czym (kim) mówimy.

 

W zdaniu, po przymiotnikach certain i sure używa się przyimka of oraz czasownika z końcówką –ing, jak w poniższych przykładach:

 

Paul felt certain/sure of passing his exam but unfortunately he failed it.

Paul był pewien zdania egzaminu, ale niestety oblał go.


The team were certain/sure of winning the game and they did.

Drużyna była pewna zwycięstwa i wygrała.

 

Po słowach certain/sure czasownik może występować również w formie bezokolicznika. Tak użyte przymiotniki certain i sure odnoszą się do uczuć osoby, która wypowiada się na dany temat, np.:

 

Barcelona is certain/sure to win – the other team is way worse than them.

Barcelona na pewno wygra – druga drużyna jest o wiele słabsza od nich.

 

A car like that one is sure/certain to cost more than I can afford.

Samochód taki, jak tamten na pewno będzie kosztował więcej niż to, na co mnie stać.