Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

English in use

Consumer, customer, client, purchaser i buyer

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Consumer, customer, client, purchaser oraz buyer to grupa rzeczowników, które na pierwszy rzut oka oznaczają w języku polskim jedno i to samo – klient. Czy rzeczywiście tak jest?

 

Wyobraźmy sobie, że chcemy dowiedzieć się, jak na język angielski przetłumaczyć słowo klient. W tym celu sięgamy po słownik, który akurat mamy pod ręką i znajdujemy w nim...  consumer, customer, client, purchaser, buyer – pięć możliwych odpowiedników (dwa nawet do siebie podobne pod względem pisowni, ale reszta z zupełnie innej bajki)! Czy to oznacza, że można ich używać zamiennie? Czy wszystkie mają identyczne znaczenie i pojawiają się w tych samych kontekstach?

 

Rzeczownik consumer w języku polskim to konsument, odbiorca. Jest to zatem osoba, która nabywa jakiś towar lub usługi. Consumer to pojęcie szerokie, które – najogólniej rzecz biorąc – odnosi się do osób lub gospodarstw domowych wykorzystujących (więc „konsumujących”) dobra wytworzone przez gospodarkę.

 

Our company offers advice to consumers so contact us when you need help.

(Nasza firma oferuje porady dla konsumentów, prosimy więc skontaktować się z nami, gdyby potrzebowali państwo pomocy.)

 

Consumers play a very important role for a country’s economy.

(Konsumenci mają ogromne znaczenie dla gospodarki kraju.)

 

Co oznacza pozornie podobne do powyższego rzeczownika słowo customer? Na język polski przetłumaczymy je jako klient, nabywca. Jest to więc osoba będąca odbiorcą danego towaru lub usługi, które kupuje (nabywa) od jakiegoś sprzedawcy. Ciekawostką jest fakt, że customer w znaczeniu potocznym to również facet (facetka), typ, gość (gościówa).

 

Our customers are not satisfied with our services anymore.

(Nasi klienci nie są już zadowoleni z naszych usług.)

 

We need to attract some new customers.

(Musimy przyciągnąć jakichś nowych klientów.)

 

That guy is one tough customer.

(Ten gość to niezły twardziel.) (potoczne znaczenie słowa customer)

 

Rzeczownik client oznacza w języku polskim dokładnie to samo, co customer: klient, kupujący, nabywca.

 

He is one of our many satisfied clients.

(On jest jednym z naszych wielu zadowolonych klientów.)

 

They treat the client very well in that company.

(W tej firmie bardzo dobrze traktują klienta.)

 

Nie inaczej jest w przypadku rzeczownika purchaser – jego odpowiedniki w języku polskim to również nabywca, kupujący. Oto jak stosuje się go w zdaniach:

 

They are the major purchaser of our products.

(Są oni głównym nabywcą naszych produktów.)

 

The last purchaser had some problems with the warranty.

(Ostatni nabywca miał jakieś problemy z gwarancją.)

 

Ostatni z grupy kłopotliwych rzeczowników, które dzisiaj omawiamy, to buyer. Jego znaczenie w języku polskim to kupujący, nabywca, ale także zaopatrzeniowiec (rodzaj stanowiska pracy). Poniżej prezentujemy przykładowe zdania z tym rzeczownikiem:

 

I’ve heard they’re looking for a buyer for the company.

(Słyszałem, że szukają nabywcy dla firmy.)

 

We never ask buyers for additional fees.

(Od kupujących nigdy nie wymagamy dodatkowych opłat.)