Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

English in use

Contest vs. competition

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Słowa contest i competition kojarzymy z rywalizacją i startowaniem w konkursach. Czy to jedyne konteksty w jakich się ich używa? Jakie części mowy mogą one reprezentować?

 

Słowo contest może występować w zdaniu jako rzeczownik lub czasownik. W zdaniach, w których reprezentuje tę pierwszą część mowy, jego ogólne znaczenie to konkurs, walka. W kontekście ekonomicznym i prawniczym, może ono natomiast oznaczać konkurs (jako formę promocji, marketingu) lub spór.

 

She won the beauty contest.

(Wygrała konkurs piękności.)

 

The contest was very hard to win.

(Bardzo trudno było wygrać ten konkurs.)

 

We weren’t good enough to win the contest with the other school.

(Nie byliśmy wystarczająco dobrzy, by wygrać walkę z tą drugą szkołą.)

 

Jako czasownik contest oznacza rywalizować, walczyć o coś (w kontekście politycznym), walczyć o zwycięstwo w czymś (w kontekście sportowym) lub – w znaczeniu ogólnym – kwestionować, podważać ważność:

 

The team contested the championship.

(Drużyna walczyła o zwycięstwo w mistrzostwach.)

 

Ten candidates decided to contest an election.

(Dziesięciu kandydatów zdecydowało się rywalizować w wyborach.)

 

The billionaire's grandson contested the will.

(Wnuk miliardera zakwestionował testament.)

 

W przeciwieństwie do contest, competition występuje w zdaniach wyłącznie w roli rzeczownika i oznacza konkurencję, rywalizację, współzawodnictwo lub zawody (konkurs), np.:

 

The competition is very keen.

(Konkurencja jest bardzo ostra.)

 

I would like to enter the competition.

(Chciałabym wziąć udział w zawodach.)

 

Tom won the talent competition.

(Tom wygrał konkurs talentów.)