Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

English in use

Desert vs. dessert

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Desert oraz dessert to słowa o niemal identycznym zapisie – różnią się tylko jedną spółgłoską. Czy reprezentują w związku z tym tę samą część mowy i czy używa się ich w identycznym kontekście?

 

Słowo desert przynależy do dwóch różnych części mowy – w zależności od kontekstu może być rzeczownikiem lub czasownikiem. W pierwszym przypadku oznaczać będzie pustynię. W drugim zaś przetłumaczymy je na język polski jako opuścić, a jego synonimem w języku angielskim będzie czasownik to abandon. Oto przykładowe zdania prezentujące użycie słowa desert w obu kontekstach:

 

We got lost in the desert and soon ran out of water.

(Zgubiliśmy się na pustyni i szybko skończyły nam się zapasy wody.)

 

The desert is way too hot to live in.

(Na pustyni jest zbyt gorąco, by móc tam zamieszkać.)

 

How could you desert us like that, John?

(Jak mogłeś nas tak opuścić, John?)

 

It was very rude of you to desert them.

(Opuszczenie ich było bardzo nieuprzejme z twojej strony.)

 

Słowo dessert jest natomiast używane wyłącznie jako rzeczownik. W języku polskim oznacza ono deser.

 

Mom, what’s for dessert?

(Mamo, co jest na deser?)


If you don’t eat all the vegetables, you won’t get any dessert.

(Jeśli nie zjesz wszystkich warzyw, nie dostaniesz deseru.)

 

I don’t eat desserts because they make you fat.

(Nie jadam deserów, bo od nich się tyje.)