Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

English in use

Expect vs. hope

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Oczekiwanie na coś, czyli sytuacja, którą najczęściej wyrażamy za pomocą czasownika to expect, to raczej stan umysłowy, a nie emocjonalny. Czy to samo możemy powiedzieć o czasowniku to hope?

 

Oczekiwanie na coś, więc sytuacja, którą najczęściej wyrażamy za pomocą czasownika to expect (pol. spodziewać się), to raczej stan umysłowy, a nie emocjonalny. Idąc tym tropem, możemy powiedzieć, że jeżeli spodziewamy się jakiegoś wydarzenia, to najprawdopodobniej mamy dobry powód, by sądzić, że faktycznie będzie miało ono miejsce.

 

Czasownik to hope (pol. mieć nadzieję) wyraża z kolei emocjonalny stosunek do danej sytuacji. Jeżeli więc mamy nadzieję, że coś się wydarzy, to oczywiście chcielibyśmy, by tak się stało, ale – niestety – nie mamy takiej pewności.

 

Porównajmy poniższe zdania, obrazujące opisane powyżej różnice:

 

I expect to finish working late today.

Spodziewam się, że dzisiaj późno skończę pracować.

(Jest już 17:00, a nie wykonałem nawet połowy zadań na dziś.)

 

I hope to finish working earlier today.

Mam nadzieję, że dzisiaj wcześniej skończę pracować.

(Ale nie wiem, czy szef się na to zgodzi.)

 

I expect he’ll want to borrow some cash again.

Spodziewam się, że znowu będzie chciał pożyczyć trochę kasy.

(Pod koniec miesiąca zawsze pożycza pieniądze.)


I hope he won’t want to borrow some cash again.

Mam nadzieję, że nie będzie chciał znowu pożyczyć kasy.

(Czasami ode mnie pożycza.)

 

Pamiętajcie również, że można używać expect do opisywania zarówno pozytywnych, jak i negatywnych wydarzeń, zaś hope – głównie tych pożądanych.

 

The coach expects his team to win.

Trener spodziewa się, że jego drużyna wygra.

 

Tim expects he’ll be fired.

Tim spodziewa się, że zostanie zwolniony.

 

Jane hopes to get a raise.

Jane ma nadzieję, że dostanie podwyżkę.

 

Paul hopes he’ll pass all his exams.

Paul ma nadzieję, że zda wszystkie swoje egzaminy.