Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

English in use

Experiment vs. experience

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Kolejne dwa słowa, które często są mylone przez uczących się języka angielskiego, to experiment i experience. Mimo że na pierwszy rzut oka wyglądają podobnie, to jednak ich znaczenie jest odmienne.

 

Experiment oznacza po prostu eksperyment, więc swego rodzaju test czy badanie, które jest wykonywane z zamiarem uzyskania wyniku lub udowodnienia jakiejś tezy.

 

Jako rzeczownik experiment najczęściej używany jest z czasownikiem to do (robić lub – w przypadku eksperymentu – przeprowadzać).

 

Experiment może funkcjonować również jako czasownik to experimenteksperymentować

 

I’m planning to do an experiment but I need somebody to assist me.

Planuję przeprowadzić eksperyment, ale potrzebuję asystenta.


Professor Brown is experimenting with some chemicals.

Profesor Brown eksperymentuje z jakimiś chemikaliami.

 

Experience to rzeczownik oznaczający przeżycie, doświadczenie życiowe, czyli coś, przez co przechodzimy w życiu lub coś, co się nam przydarza.

 

Rzeczownik ten jest najczęściej używany z czasownikiem to have (pol. mieć).

 

Jako czasownik to experience oznacza czynność doświadczania (czegoś).

 

Life is full of both good and bad experiences.

Życie jest pełne zarówno dobrych, jak i złych przeżyć.


I have already experienced two divorces and I'm only 30.

Doświadczyłem (przeżyłem) już trzy rozwody, a mam dopiero 30 lat.