Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

English in use

Hire, rent i let

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Czasownik rent może słusznie kojarzyć się z polskim wynajmować. Pamiętajcie jednak, że poza rent istnieją również inne angielskie czasowniki o podobnym znaczeniu – hire i let. Przyjrzyjmy się więc im z bliska.

 

Czasowniki hire, rent oraz let mają odmienne znaczenie w zależności od tego, czy używane są w brytyjskiej, czy w amerykańskiej odmianie angielskiego.

 

  • Hire oraz rent mogą oznaczać: płacić za używanie czegoś, czyli po prostu wypożyczać. Jeśli chodzi o brytyjską odmianę angielskiego, to rent używa się, gdy jest mowa o wynajmowaniu czegoś na dłuższy okres (np. mieszkania). Jeżeli natomiast chcemy zaznaczyć krótszy czasu wynajmu (np. wypożyczania samochodu), to można zastosować zarówno czasownik rent, jak i hire, np.

 

I would like to rent this flat for a year.

Chciałabym wynająć to mieszkanie na rok.

 

You can hire/rent this car for the weekend.

Mogą państwo wynająć ten samochód na weekend.

 

  • W amerykańskiej odmianie angielskiego rent używa się, by poinformować zarówno o krótszym, jak i dłuższym okresie wynajmowania czegoś. Jeśli zaś chodzi o czasownik hire, to w języku amerykańskim używa się go w znaczeniu zatrudniać.

 

I want to rent a car. (AmE.)

I want to rent/hire a car. (BrE.)

Chcę wypożyczyć samochód.

 

I can’t hire you, I’m sorry. (AmE.)

Przykro mi, ale nie mogę pana zatrudnić.

 

  • W języku angielskim używa się również zwrotów hire out i rent out jako odpowiedników polskiego czasownika wypożyczać coś, np.

 

The shop on the other side of the street hires out/rents out costumes.

Sklep po drugiej stronie ulicy wypożycza kostiumy.

 

  • W brytyjskiej odmianie angielskiego zamiennie z rent out można również używać czasownika let, np.

 

He let/rented out the flat to some students.

Wynajął mieszkanie jakimś studentom.