Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

English in use

Jak generalizować po angielsku?

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Prowadząc luźne rozmowy, niektóre sprawy omawiamy dokładniej, a inne tylko powierzchownie. Gdy mówimy o tych mniej ważnych, często używamy sformułowań: ogólnie rzecz biorąc i generalnie. Jak wyrazić to samo po angielsku? 


Prowadząc luźne rozmowy z przyjaciółmi, niektóre sprawy omawiamy dokładniej, a inne tylko powierzchownie. Gdy mówimy o tych mniej ważnych rzeczach, często używamy sformułowań: ogólnie rzecz biorąc, generalnie, itp. Jak wyrazić to samo po angielsku?

 

Najpopularniejsze zwroty angielskie, które można wykorzystać, aby wyrazić generalizowanie, to:

 

- on the whole [generalnie, ogólnie],

- in general [generalnie rzecz biorąc, ogólnie],

- in most/many/some cases [w większości, wielu, niektórych przypadkach],

- broadly speaking [mówiąc najogólniej, ogólnie rzecz biorąc],

- by and large [najczęściej, ogólnie mówiąc, w zasadzie],

- to a great extent [w dużej mierze],

- to some extent [w pewnym stopniu, w pewnej mierze].

 

W praktyce można ich użyć następująco:


I think it's, to some extent, dependent on who you work with.

Myślę, że w pewnym stopniu jest to uzależnione od tego, z kim się pracuje.

 

Broadly speaking, this car will be perfect for you folks.

Mówiąc najogólniej, ten samochód będzie dla państwa idealny.

 

On the whole, I think it was a good game.

Ogólnie sądzę, że to był dobry mecz.

 

In most cases nobody wants to admit they did it.

W większości przypadków nikt nie chce się przyznać, że to zrobił.

 

Wyjątki w wypowiedziach ogólnych można w języku angielskim wprowadzać m.in. przez zwroty apart from oraz except for, np.:

 

Apart from the soundtrack, I think the movie was great.

Uważam, że film, poza ścieżką dźwiękową, był świetny.

 

Everybody enjoyed the party except for John.

Każdy bawił się dobrze na przyjęciu, z wyjątkiem Johna.