Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

English in use

Jak możemy wyrazić kontrast w języku angielskim?

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Rozmawiając i pisząc w języku angielskim, powinniśmy dbać, aby nasze wypowiedzi były spójne, a wyrażane myśli łączyły się, bądź kontrastowały. Jakich więc wyrażeń używać, by osiągnąć taki efekt?

 

Rozmawiając i pisząc w języku angielskim, powinniśmy dbać, aby nasze wypowiedzi były spójne, a wyrażane myśli łączyły się, bądź kontrastowały. Jakich więc wyrażeń używać by osiągnąć taki efekt? W języku angielskim istnieje wiele takich wyrażeń, a najpopularniejsze z nich to:

 

- however [jednak, jednakże, jakkolwiek],

- nevertheless [mimo to, pomimo to] (zwrot formalny),

- nonetheless [tym niemniej, jednak, jednakże],

- mind you [zwróć uwagę, miej na uwadze],

- still [nadal, wciąż, jednakże],

- yet [jednak, jednakże, mimo to],

- in spite of this/in spite of that [pomimo tego, pomimo tamtego],

- despite this/despite that [pomimo tego, pomimo tamtego].

 

Spójrzmy na przykładowe zdania z powyższymi wyrażeniami:

 

The movie was very good, however I think it was a bit too long.

Film był bardzo dobry, jednakże myślę, że był troszkę za długi.

 

He lost but despite this he remained calm.

Przegrał, ale mimo to był spokojny.

 

The job was very hard but nevertheless the pay was very good.

Praca była bardzo trudna, ale mimo to zarobki były bardzo dobre.

 

Tom wanted to write a novel yet he didn’t know how to start.

Tom chciał napisać powieść, jednak nie wiedział, jak ma zacząć.

 

Musimy wiedzieć, że mind you (zwrot raczej potoczny) oraz still wprowadzają kontrastujący element jako refleksję, np.:

 

I don't wanna see her tonight, but still I like her very much.

Nie mam ochoty jej dzisiaj widzieć, ale nadal ją bardzo lubię.


Wyrażenia: yet, still, in spite of this/in spite of that oraz despite this/despite that (zwroty formalne) mogą być używane, aby zasugerować, że coś jest dla nas zaskakujące w kontekście tego, co zostało powiedziane wcześniej. Spójrzmy więc na poniższe przykłady:

 

He says he’s a calm person and yet he always wants to fight with somebody.

On mówi, że jest spokojną osobą, ale mimo to zawsze chce się z kimś bić.

 

His car broke down. In spite of this, he managed to get to work.

Zepsuł się jego samochód. Mimo to udało mu się dostać do pracy.