Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

English in use

Jak możemy zwracać się do rozmówców?

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Per „Ty”, czy „na Pan”? – w zależności od sytuacji oraz stopnia zażyłości, sposoby zwracania się do osób mogą się różnić. Przyjrzyjmy się, jakimi zwrotami możemy się posługiwać, zwracając się do rozmówców po angielsku.

 

Ogólnie rzecz biorąc, w języku angielskim do rozmówców możemy zwracać się na cztery sposoby:

 

a) po imieniu, głównie w sytuacjach nieformalnych, najczęściej w odniesieniu do krewnych, przyjaciół lub dzieci:

 

Did Peter do that again?

Czy Peter znowu to zrobił?

 

I’m sick and tired of waiting for uncle Tom, let’s go without him.

Mam dosyć czekania na wujka Toma, jedźmy bez niego.

 

b) po imieniu i nazwisku, co jest najbardziej neutralnym sposobem zwracania się do kogoś:

 

Mary and Mark Brown are my new neighbors.

Mary i Mark Brownowie są moimi nowymi sąsiadami.

 

Excuse me, are you by chance Dwane Johnson?

Przepraszam, czy pan nie jest przypadkiem Dwanem Johnsonem?

 

c) przed nazwiskiem, używając odpowiedniego tytułu (Mr., Mrs. itp.), szczególnie w sytuacjach formalnych, gdy nie znamy naszego rozmówcy, a chcemy wykazać się szacunkiem lub uprzejmością:

 

I’m looking for Mr. Peterson.

Szukam pana Petersona.

 

Please tell Miss Carter I’ll visit her soon.

Proszę powiedzieć pani Carter, że wkrótce ją odwiedzę.

 

d) używając samego nazwiska, w szczególności odnosząc się do osób publicznych, np. sportowców, pisarzy itd.:

 

Jordan was the best basketball player ever.

Jordan był najlepszym koszykarzem w historii.

 

Gates is extremely rich.

Gates jest obrzydliwie bogaty.

 

Same nazwiska są również niekiedy używane przez pracodawców i kierowników, zwracających się do swoich podwładnych oraz przy odnoszeniu się do członków jakiejś grupy – głównie mężczyzn:

 

Johnson, you’re fired!

Johnson, zwalniam cię!