Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

English in use

Jak napisać recenzję w języku angielskim?

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

W trakcie różnego typu egzaminów pisemnych bardzo często prosi się zdających o napisanie recenzji filmu, książki, płyty. Z jakich części powinna składać się dobra recenzja i jakiego słownictwa warto w niej używać?

 

Podczas pisemnej części egzaminu maturalnego lub innych egzaminów z języka angielskiego możemy natrafić na zadanie, które będzie polegało na przygotowaniu krótkiej recenzji (ang. review) książki, filmu, płyty itp. Zawrzeć w niej będziemy musieli nie tylko streszczenie fabuły, ale również nasze odczucia związane z tym co przeczytaliśmy, obejrzeliśmy lub czego wysłuchaliśmy.

 

Recenzje piszemy zazwyczaj w czasie teraźniejszym lub przeszłym. Niezależnie od tego, którego czasu użyjemy, pamiętajmy o tym, by stosować go konsekwentnie od początku do końca pisanej pracy. Poza tym w recenzji nie należy opowiadać o filmie lub książce zbyt szczegółowo, gdyż możemy zniechęcić tym czytelnika do zapoznania się z nimi.

 

Tak, jak w przypadku każdej innej wypowiedzi pisemnej, recenzja ma swoją określoną strukturę, której należy przestrzegać.

 

a) Introduction (pol. wprowadzenie), które powinno zawierać podstawowe informacje na temat recenzowanego przez nas filmu, książki, płyty itp. (np. autor, reżyser, obsada, przedstawienie bohaterów);

 

b) main body (pol. część główna) będąca najważniejszą częścią naszej recenzji, składa się zazwyczaj z dwóch akapitów. W pierwszym zwięźle opisujemy treść danego utworu, a w drugim dokonujemy właściwej recenzji, czyli oceniamy np. grę aktorską, efekty specjalne, ścieżkę dźwiękową, scenografię, tłumaczenie książki;

 

c) conclusion (pol. podsumowanie) to część, w której przedstawiamy ogólne wrażenia i polecamy (bądź nie) zapoznanie się z przedmiotem naszej recenzji, podając przy tym krótkie uzasadnienie.

 

W pierwszych dwóch częściach recenzji (we wprowadzeniu i w części głównej) osoba egzaminowana powinna wykazać się znajomością słownictwa charakterystycznego dla recenzowanego dzieła lub wydarzenia. Jako że w czasie egzaminów zdający najczęściej proszeni są o napisanie recenzji filmu lub książki, w tabeli poniżej podajemy najprzydatniejsze słownictwo właśnie z tego zakresu tematycznego.

 

RECENZJA
FILMU KSIĄŻKI  
action movie film akcji autobiography autobiografia
cartoon kreskówka biographical novel powieść biograficzna
documentary film dokumentalny children's book książka dla dzieci
horror film horror comic book komiks
love story film miłosny detective novel powieść kryminalna
romantic comedy komedia romantyczna fairy tale bajka, baśń
blockbuster szlagier novel powieść
director reżyser psychological novel powieść psychologiczna
to direct reżyserować romance novel romans
to film/shoot kręcić film short story nowela
script/screenplay scenariusz thriller dreszczowiec
cast obsada author autor
part/role rola narrator narrator
film star gwiazda filmowa protagonist bohater
hero/heroine bohater/bohaterka villain czarny charakter
villain czarny charakter plot akcja, fabuła
sequel ciąg dalszy, sequel ending zakończenie
plot akcja, fabuła    
scene scena    
ending zakończenie    
setting dekoracja, ustawienie

soundtrack ścieżka dźwiękowa     
special effects efekty specjalne    

 

W podsumowaniu, w którym autor recenzji ocenia opisany film, książkę lub wydarzenie, można posłużyć się m.in. takimi zwrotami, jak:

 

a) don’t miss it – nie możecie tego przegapić,

b) I wouldn’t recommend it – nie poleciłbym/nie poleciłabym tego,

c) it is worth reading/seeing – to jest warte przeczytania/obejrzenia,

d) it tells the story of... – opowiada o...,

e) the cast is excellent – obsada jest świetna,

f) it is based on... – jest oparte na...,

g) the story is captivating – historia jest urzekająca.


This movie is excellent – don’t miss it.

(Ten film jest świetny – nie możecie go przegapić.)


It is definitely worth seeing.

(Jest to zdecydowanie warte obejrzenia.)

 

The movie is based on a true story.

(Film jest oparty na prawdziwej historii.)

 

It tells the story of a young man trying to achieve success.

(Opowiada historię młodego mężczyzny, który próbuje osiągnąć sukces.)