Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

English in use

Jak opowiadać o swoich umiejętnościach?

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Każdy z nas ma się czym chwalić – umiejętnością gry na fortepianie, pływania delfinem, czy jazdy konnej. Jak to wszystko wyrazić w języku angielskim? Kiedy zastosować w tym celu konstrukcję be able to, a kiedy czasownik can?

 

  • Informację o posiadanych różnego rodzaju umiejętnościach można przekazywać zarówno za pomocą konstrukcji to be able to [umieć, potrafić coś robić], jak i czasownika modalnego can [umieć, móc].

 

He can/is able to speak three languages.

On potrafi mówić w trzech językach.

 

Tina can/is able to sing beautifully.

Tina potrafi pięknie śpiewać.


His son can/is able to play football.

Jego syn potrafi grać w piłkę nożną.

 

I can/am able to hold my breath long.

Potrafię na długo wstrzymać oddech.

 

  • Nie zawsze jednak can i to be able to można stosować zamiennie.

Can używa się do wyrażania umiejętności nabytych lub wyuczonych, ale także umiejętności (zdolności) związanych ze zmysłami, np. can hear [słyszeć], can see [widzieć] itd.

 

I can see someone in the window.

Widzę kogoś w oknie.

I am able to see someone in the window.

Natomiast zwrot to be able to jest używany, kiedy zasady gramatyczne wykluczają użycie czasownika modalnego can/could, czyli np. wraz z czasownikiem will:

 

Scientists will be able to find a cure for cancer in the future.

W przyszłości naukowcy będą w stanie znaleźć lekarstwo na raka.

Scientists will can find a cure for cancer in the future.