Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

English in use

Jak po angielsku opisywać fotografie?

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Opis fotografii to jedno z zadań pojawiających się na egzaminach z języka angielskiego, dlatego warto dobrze opanować tę sprawność. Dziś podpowiadamy, jak konstruować takie wypowiedzi i na co zwracać w nich uwagę.

 

W czasie egzaminów z angielskiego testuje się cztery obszary znajomości tego języka: czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie. Jednym ze standardowych zadań sprawdzających umiejętność wypowiadania się jest opisywanie fotografii. Warto dobrze opanować tę czynność – wiedzieć, z jakich struktur gramatyczno-leksykalnych korzystać i jak odpowiednio uporządkować wypowiedź.

 

Do opisu fotografii najczęściej używa się czasów Present Simple i Present Continuous. Wypowiedź najlepiej zaczynać od ogólnego opisu tego, co znajduje się na zdjęciu, a dopiero później przechodzić do omawiania szczegółów i wyrażania własnych przypuszczeń.

 

Pamiętajcie, że na większości egzaminów egzaminatorzy nie oczekują od Was specjalistycznej wiedzy i znajomości słownictwa stosowanego w danej dziedzinie. Zabłysnąć należy raczej płynnością i swobodą wypowiedzi, która będzie dowodem Waszej umiejętności porozumiewania się w języku angielskim. Nie należy również opisywać fotografii zbyt drobiazgowo – w zupełności wystarczy ogólnie omówić wygląd osób lub przedmiotów, które widzimy, miejsce, w którym się znajdują, oraz to, czym dane osoby się zajmują.

 

Zapoznajcie się z poniższymi zwrotami, a Wasze wypowiedzi będą spójne i logiczne!

 

Opis ogólny


- In the picture I can see... – Na zdjęciu widać...

- The picture presents (shows)... – Fotografia przedstawia...

 

Przykłady:

 

In the picture I can see a family spending time together.

(Na zdjęciu widać rodzinę spędzającą razem czas.)

 

The picture presents (shows) an old man riding a bicycle.

(Fotografia przedstawia starego mężczyznę jadącego na rowerze.)

 

Opis szczegółowy

 

- on the right-hand (left-hand) side – po prawej (lewej) stronie,

- at the top (in the upper part) – na górze,

- at the bottom (in the lower part) – na dole,

- in the top right-hand (left-hand) corner – w prawym (lewym) górnym rogu,

- in the bottom right-hand (left-hand) corner – w prawym (lewym) dolnym rogu,

- in the foreground – na pierwszym planie,

- in the background – w tle,

- in the middle (center) – na środku,

- next to – obok,

- on the left – po lewej,

- on the right – po prawej.

 

Przykłady:

 

At the top of this picture, there are small children.

(Na górze zdjęcia widać małe dzieci.)

 

There are factories in the foreground.

(Na pierwszym planie widać fabryki.)

 

In the lower part, I can see some people.

(Na dole widzę jakichś ludzi.)

 

There is a crying baby on the left.

(Po lewej widać płaczące dziecko.)

 

Wyrażanie własnych przypuszczeń

 

- in my opinion (view)... – moim zdaniem...;

- it’s hard to say... – trudno powiedzieć...;

- it seems to me that... – wydaje mi się, że...;

- I suppose that... – przypuszczam, że...;

- it must be... – to musi być...;

- it might be... – być może jest to...;

- it looks like... – wygląda jak...;

- at the first glimpse... – na pierwszy rzut oka...;

- in my opinion... – moim zdaniem...;

- personally I believe that... – osobiście uważam, że...;

- it’s probably... – to jest najprawdopodobniej...

 

Przykłady:

 

In my opinion, the people in the picture are enjoying themselves.

Moim zdaniem ludzie na zdjęciu dobrze się bawią.

 

It seems to me that the man leads a healthy lifestyle.

(Wydaje mi się, że ten mężczyzna prowadzi zdrowy tryb życia.

 

It must be some sort of party.

(To musi być jakieś przyjęcie.)

 

It’s hard to say what the people in the picture are doing.

(Trudno powiedzieć, co robią ludzie na fotografii.)