Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

English in use

Jak podawać przykłady w języku angielskim?

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Gdy opisujemy coś w języku angielskim, często chcąc zilustrować sens wypowiedzi, decydujemy się na podanie przykładu (-ów). W języku polskim wprowadzamy  je prostym zwrotem na przykład. Jak robimy to po angielsku?

 

Kiedy opisujemy jakiś problem czy plan, to – niezależnie od języka – często uciekamy się do podawania przykładów, które mają pomóc naszym rozmówcom wyobrazić sobie omawianą sytuację. W języku polskim używamy w tym celu zwrotu na przykład. A jak robimy to po angielsku?

 

Otóż najczęściej przykłady wprowadza się za pomocą zwrotów: for instance, for example lub in particular.

 

There are a few bright students in the class, for example John, Mary and Tom.

W klasie jest kilku bystrych uczniów, na przykład John, Mary i Tom.

 

I read many fascinating books this summer, for instance The Da Vinci Code or The Great Gatsby.

W te wakacje przeczytałam wiele fascynujących książek, na przykład Kod Da Vinci czy Wielki Gatsby.

 

W wypowiedziach pisemnych przykłady najczęściej poprzedza się łacińskim skrótem e.g. (łac. exempli gratia), którego polskim odpowiednikiem jest np.:

 

The modern world has to deal with numerous problems, e.g. with poverty, unemployment, and incurable diseases.

Współczesny świat musi sobie radzić z wieloma problemami, np. ubóstwem, bezrobociem oraz nieuleczalnymi chorobami.

 

The article will deal with various causes of the occurrence of conflicts, e.g. changes in the balance of powers, the perception of threat or opposing interests.

Artykuł ten skupi się na powodach występowania konfliktów, np. zmianach w układzie sił, postrzeganiu zagrożenia lub sprzecznych interesach.