Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

English in use

Jak używa się konstrukcji in spite of?

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Konstrukcje zdaniowe z wyrażeniem in spite of są szczególnie lubiane przez egzaminatorów, którzy często sprawdzają umiejętność ich zastosowania podczas różnego rodzaju egzaminów, m.in. FCE i egzaminu maturalnego.

 

Konstrukcje zdaniowe z wyrażeniem in spite of są szczególnie lubiane przez egzaminatorów, którzy często sprawdzają umiejętność ich zastosowania podczas różnego rodzaju egzaminów, m.in. FCE i egzaminu maturalnego. Przyjrzyjmy się więc z bliska tej konstrukcji. Zobaczymy, w jakim kontekście się jej używa, jakie części mowy mogą po niej występować oraz czym różni się od konstrukcji z despite.

 

  • Konstrukcja in spite of to wyrażenie przyimkowe oznaczające pomimo. Synonimem in spite of jest spójnik although.

 

He went outside in spite of the cold.

Wyszedł na zewnątrz pomimo zimna.

 

The movie was terrible in spite of all those famous actors.

Film był okropny pomimo tych wszystkich sławnych aktorów.

 

  • In spite of jest przeciwieństwem because of. Porównaj:

 

He went outside in spite of the cold.

Wyszedł na zewnątrz pomimo zimna.

 

He went outside because of the cold.

Wyszedł na zewnątrz z powodu zimna.

 

  • Po wyrażeniu in spite of mogą występować czasowniki z końcówką –ing, np.

 

In spite of starring all those famous actors, the movie was terrible.

Film był okropny, pomimo tego że zagrali w nim ci wszyscy sławni aktorzy.

 

  • Bezpośrednio po wyrażeniu in spite of nie może występować spójnik that. W takich sytuacjach można jednak zastosować wyrażenie in spite of the fact that [pomimo faktu że], np.

 

In spite of the fact that he talks too much, he’s a good guy.

Pomimo faktu, że za dużo gada, to dobry facet.

 

Zauważmy jednak, że powyższe zdanie jest dość długie, więc lepiej całą frazę z in spite of zamienić na although, np.

 

Although he talks too much, he’s a good guy.

 

  • W języku formalnym znacznie częściej niż in spite of wykorzystuje się konstrukcje zdaniowe z despite. Istotne jest jednak, aby pamiętać, że po despite nie występuje już of, np.

 

Despite the growing popularity of e-books, printed books continue to sell well.

In spite of the growing popularity of e-books, printed books continue to sell well.

Pomimo rosnącej popularności e-booków, książki papierowe w dalszym ciągu dobrze się sprzedają.