Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

English in use

Jak używać konstrukcji z prefer?

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Jednym z niezwykle przydatnych słów w języku angielskim jest czasownik prefer. Mimo że nie jest on skomplikowany, to wybór konstrukcji, w której występuje, może sprawić problem, Przyjrzyjmy się więc mu z bliska.

 

Chcąc powiedzieć, że od wykonywania jednej czynności wolimy wykonywać drugą, razem z czasownikiem prefer (woleć, preferować) możemy użyć dwóch czasowników zakończonych  na -ing, np. cooking (gotowanie), reading (czytanie). Zawsze należy jednak pamiętać, że drugi z tych czasowników musi być poprzedzonym słowem to (w sensie – niż, od) lub konstrukcją rather than (niż). Używanie konstrukcji rather than jest jednak  charakterystyczne raczej dla języka formalnego.

 

Jack prefers sleeping to working.

Jack woli spać, niż pracować.

 

My aunt prefers walking to taking the bus.

Moja ciotka woli iść pieszo, niż jechać autobusem.

 

We prefer cutting the funding rather than making job cuts.

Wolimy ciąć wydatki, niż redukować etaty.

 

The country prefers attacking rather than negotiating with the terrorists.

Kraj woli atakować, niż negocjować z terrorystami.

 

Po prefer może występować również bezokolicznik. W takim przypadku po rather than bezokolicznik można stosować zamiennie z formą zakończoną na -ing. Ilustrują to poniższe przykłady:

 

I prefer to listen to music rather than watch/watching television.

Wolę słuchać muzyki, niż oglądać telewizję.

 

They would prefer to live here rather than move/moving out.

Woleliby mieszkać tutaj, niż się wyprowadzać.