Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

English in use

Jak wyrazić przypuszczenie w języku angielskim?

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Umiejętność wyrażenia przypuszczenia przydaje się tak w codziennych rozmowach w języku angielskim, jak podczas egzaminów. Jak wypowiedzieć się o czymś, czego nie jesteśmy stuprocentowo pewni?

 

Przypuszczenie w języku angielskim musimy umieć wyrazić nie tylko przy okazji niezobowiązujących rozmów z obcokrajowcami. Umiejętności takiej oczekuje się od nas również podczas egzaminów. Wystarczy przypomnieć sobie jedno z zadań na maturze ustnej – opis ilustracji. Nie wystarczy w jego trakcie opisać kto lub co znajduje się na zdjęciu – należy także opowiedzieć np. o tym, czym prawdopodobnie zajmuje się dana osoba lub do czego może służyć dany przedmiot. Język angielski oferuje nam kilka rozwiązań, z których możemy skorzystać, chcąc podać informacje, za których prawdziwość nie możemy ręczyć.

 

Jedną z możliwości jest wykorzystanie w naszej wypowiedzi czasowników modalnych can, could, may lub might. Przy ich pomocy możemy podkreślić, że nie jesteśmy pewni tego, czy podawana przez nas informacja jest prawdziwa, czy nie – że coś jest możliwe, choć niekoniecznie zgodne z prawdą, np.:

 

He might be at home right now.

(Możliwe, że on jest teraz w domu.)

 

You may not have heard the latest news.

(Możliwe, że nie słyszałaś najnowszych wieści.)

 

John can be sleeping at the moment.

(Możliwe, że John w tej chwili śpi.)

 

I might not be able to do that.

(Możliwe, że nie będę w stanie tego zrobić.)

 

Poza powyższymi czasownikami modalnymi, do wyrażania przypuszczeń przydają się również przysłówki takie, jak perhapsbyć może, probably prawdopodobnie czy maybemoże, np.:

 

Perhaps Peter will come to visit us.

(Być może Peter nas odwiedzi.)

 

It will probably rain today.

(Prawdopodobnie będzie dzisiaj padać.)

 

Maybe I’ll see you tomorrow.

(Może zobaczymy się jutro.)

 

W języku angielskim mnóstwo jest także całych zwrotów, przy użyciu których możemy zasygnalizować, że nie jesteśmy stuprocentowo przekonani o prawdziwości tego, o czym mówimy. Należą do nich:

 

a) I believe... – sądzę...;

b) I guess... – być może...;

c) I suppose... – przypuszczam...;

d) I think... – myślę...;

e) It’s possible that... – możliwe, że...

 

I suppose you know Tom.

(Przypuszczam, że znasz Toma.)

 

I believe I’ve seen him before.

(Sądzę, że widziałam go wcześniej.)

 

It’s possible that we’ve met at the party.

(Możliwe, że poznaliśmy się na przyjęciu.)