Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

English in use

Jak zgodzić lub nie zgodzić się z kimś w języku angielskim?

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Umiejętność wyrażenia, że zgadzamy bądź nie zgadzamy się z drugą osobą przydaje się przy okazji codziennych rozmów i na egzaminach. Jakich angielskich zwrotów możemy wtedy użyć?

 

Konieczność zgodzenia lub niezgodzenia się z czymś, co usłyszymy, może nas spotkać nie tylko przy okazji codziennych rozmów z obcokrajowcami, ale także w trakcie egzaminów sprawdzających znajomość języka angielskiego – takich, jak np. matura. Jak poprawnie skonstruować wypowiedź, która będzie stanowiła aprobatę lub dezaprobatę opinii drugiej osoby?

 

By wyrazić, że się z kimś zgadzamy, możemy skorzystać m.in. z dwóch typów konstrukcji gramatycznych:

 

a) jeśli czyjeś stwierdzenie ma formę twierdzącą, aby się z nim zgodzić użyjemy konstrukcji so + czasownik posiłkowy/modalny + zaimek:

 

I love listening to good music.

So do I.

Uwielbiam słuchać dobrej muzyki.

Ja tak samo.

 

I would like to go to the movies today.

So would I.

Chciałabym dzisiaj pójść do kina.

Ja również.

 

b) jeśli ma ono formę przeczącą, użyjemy w takich sytuacjach konstrukcji nor/neither + czasownik posiłkowy/modalny + zaimek:

 

I don’t like him.

Nor/Neither do I.

Nie lubię go.

Ja też nie.

 

They don’t want to go there.

Nor/Neither do we.

Oni nie chcą tam jechać.

My też nie.

 

Popularne zwroty, przy pomocy których możemy zgodzić się z naszym rozmówcą to m.in.:

 

a) Exactly. – Dokładnie.

b) I agree entirely. – Całkowicie się zgadzam.

c) I agree with you. – Zgadzam się z tobą.

d) I couldn’t agree more. – Całkowicie się zgadzam.

e) I guess so. – Chyba tak.

f) I think so, too. – Też tak uważam.

g) I think you’re right. – Chyba masz rację.

h) No doubt about it. – Bez cienia wątpliwości.

i) Of course. – Oczywiście.

j) Tell me about it! – No raczej! (uwaga: tylko w kontekście potocznym)

k) You’re absolutely right. – Masz całkowitą rację.

 

I feel we should go home now.

I agree with you.

Myślę, że powinniśmy już iść do domu.

Zgadzam się z tobą.

 

They should do it, not us.

I guess so.

Oni powinni to zrobić, nie my.

Chyba tak.

 

Zwroty przydatne w sytuacjach, kiedy nie zgadzamy się z rozmówcą, to m.in.:

 

a) I can’t agree with this. – Nie mogę się z tym zgodzić.

b) I disagree. – Nie zgadzam się.

c) I don’t share this view. – Nie podzielam tego poglądu.

d) I don’t think so. – Nie sądzę.

e) I doubt whether... – Wątpię, czy...

f) I totally disagree. – Całkowicie się z tym nie zgadzam.

g) I’m afraid I can’t agree with you. – Obawiam się, że nie mogę się z tobą zgodzić.

h) No way! – Nie ma mowy! (uwaga: tylko w kontekście potocznym)

i) Not necessarily. – Niekoniecznie.

j) On the contrary, ... – Wprost przeciwnie, ...

 

Our team was better today.

I don’t think so – they lost the game.

Nasza drużyna była dzisiaj lepsza.

Nie sądzę – przegrali mecz.

 

He said we shouldn’t help the poor.

I don’t share this view.

Powiedział, że nie powinniśmy pomagać ubogim.

Nie podzielam tego poglądu.