Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

English in use

Jaka jest różnica między direct a indirect questions?

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Tworzenie pytań jest jedną z podstawowych umiejętności potrzebnych do posługiwania się angielskim. Choć na ogół jest to łatwa czynność, w praktyce może jednak sprawiać trudność przy odróżnianiu pytania pośredniego i bezpośredniego.

Choć formułowanie pytań w języku angielskim nie jest na ogół trudną rzeczą, to problemem mogą okazać się pojęcia, które używane są w teorii dotyczącej tworzenia pytań. Jedną z par takich kłopotliwych terminów są direct i indirect questions. W naszym artykule wyjaśniamy, co się za nimi kryje i czym się od siebie różnią.

Direct questions to pytania bezpośrednie, więc takie, na które oczekuje się konkretnej i –  najczęściej – zwięzłej odpowiedzi. Mogą to być np. pytania, na które nasz rozmówca oczekuje odpowiedzi yes lub no – tzw. yes-no questions lub tzw. wh-questions – pytania rozpoczynające się zaimkami pytającymi, których pierwsze litery to wh-, np.: what, why, when, where, which. Mają one tradycyjną budowę, w której przed podmiotem pojawia się operator (czasownik posiłkowy), a na końcu umieszcza się znak zapytania. Przykładowe direct questions to:


Do you like apples?

 Czy lubisz jabłka?

 

Does she live here?

 Czy ona tutaj mieszka?

 

Do you like her?

Lubisz ją?

 

Where did you buy your car?

Gdzie kupiłaś swój samochód?


Who is this guy?

Kim jest ten facet?


Why are you so tired?

Dlaczego jesteś taki zmęczony?

 

Indirect questions to z kolei pytania pośrednie. Różnią się one od direct questions tym, że nie mają struktury pytań, a zdań twierdzących. Oznacza to, że podmiot nie jest w nich poprzedzony operatorem oraz że nie zawsze umieszcza się na ich końcu znak zapytania. W języku angielskim funkcjonuje wiele różnych zwrotów, po których jedyną dopuszczalną formą są właśnie indirect questions. Zaliczamy do nich m.in.:


- Can you tell me...? – Czy możesz mi powiedzieć...?

- Do you know...? – Czy wiesz może...?

- I wonder if... – Zastanawiam się, czy...

- I want to know... – Chciałbym/Chciałabym wiedzieć...

 


Przykłady konstrukcji z indirect questions to:

 

Can you tell me how I can get to the train station?

Czy możesz mi powiedzieć, jak dotrzeć na dworzec?

 

Do you know if there is a post office nearby?

 Czy wiesz może, czy jest gdzieś w pobliżu poczta?

 

I wonder if I could go with you.

 Zastanawiam się, czy mogłabym pójść z tobą.

 

I want to know what you are doing here at this hour.

 Chciałabym wiedzieć, co robisz tutaj o tej porze.

 


Dla lepszego zrozumienia różnicy między direct a indirect questions przeanalizujcie poniższe przykłady.

 

Do you want anything to eat?

Czy chcesz coś do jedzenia?

Pytanie bezpośrednie – w odpowiedzi oczekuje się yes lub no.

 

I wonder if you want anything to eat.

Zastanawiam się, czy chciałbyś coś zjeść.

Pytanie pośrednie – w odpowiedzi oczekuje się podjęcia decyzji, czy dana osoba ma ochotę coś zjeść, czy nie oraz uzasadnienia jej.


Where are you going?

Dokąd idziesz?

Pytanie bezpośrednie – w odpowiedzi oczekuje się podania krótkiej informacji o tym, dokąd się udajemy.

 

I want to know where you are going.

Chcę wiedzieć, dokąd idziesz.

Pytanie pośrednie – w odpowiedzi oczekujemy szczegółowego wyjaśnienia, dokąd udaje się nasz rozmówca i w jakim celu.