Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

English in use

Job, work, labor, profession i employment

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Angielskie słowa najczęściej kojarzone z pracą to job i work. Na tym jednak lista rzeczowników o znaczeniu z nią związanym się nie kończy. W słowniku znajdziemy również terminy: labor, profession i employment.

 

Do podstawowych odpowiedników słowa job w języku polskim zaliczamy: pracę, stanowisko, zadanie, zajęcie lub – potocznie – robotę. Rzeczownik ten można wykorzystać w zdaniach np. tak:

 

I've just lost my job.

(Właśnie straciłem pracę.)

 

What’s your job at the company?

(Jakie masz stanowisko w firmie?)

 

Your job will be to answer phone calls from the customers.

(Twoim zadaniem będzie odbieranie telefonów od klientów.)

 

Słowo work przyjmuje najczęściej jedno z następujących znaczeń: praca lub (potocznie) robota, zajęcie. Poza nimi – szczególnie w kontekście literackim – rzeczownik ten możemy przetłumaczyć na język polski jako dzieło, utwór.

 

We have a lot of work to do today.

(Mamy dzisiaj dużo pracy.)

 

Let’s get down to work.

(Zabierajmy się do pracy.)

 

They say this is his greatest work.

(Mówią, że to jego najlepsze dzieło.)

 

Rzeczownik labor (BrE labour) oznacza pracę lub klasę pracującą (jako ogół zatrudnionych). Przykładowe zdania przedstawiające zastosowanie rzeczownika labor to:

 

Manual labor is what suits him best.

(Najbardziej odpowiada mu praca fizyczna.)

 

He now works in the Ministry of Labor.

(On pracuje teraz w ministerstwie pracy.)

 

We need skilled labor.

(Potrzebujemy wykwalifikowanej siły roboczej.)

 

Z kolei rzeczownik profession tłumaczy się na język polski jako: profesję, zawód lub środowisko (np. lekarzy, prawników).

 

What is your profession?

(Jaki masz zawód?)

 

The legal profession is divided on this issue.

(W tej kwestii środowisko prawnicze jest podzielone.)

 

She had to change her profession in order to get a better job.

(Aby dostać lepszą pracę, musiała zmienić swój zawód.)

 

Ostatnie omawiane przez nas słowo – employment – oznacza natomiast zajęcie, zatrudnienie.

 

He is out of employment.

(On jest bez pracy.

 

Are you in employment?

(Czy jest pan osobą pracującą?)

 

They want full employment.

(Domagają się pełnego zatrudnienia.)