Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

English in use

Kiedy możemy używać powtórzeń?

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

Używając języka angielskiego w mowie i piśmie, powinniśmy raczej unikać powtórzeń. Istnieje jednak kilka sytuacji, w których powtarzanie danego elementu zdania jest wręcz wskazane. Jakie to sytuacje?

 

Choć generalnie stosowanie powtórzeń jest postrzegane jako oznaka złego stylu, to są takie sytuacje, w których użycie powtórzeń jest w pełni uzasadnione, gdyż pełnią one wtedy  istotne funkcje językowe. Powtarzać mogą się zarówno słowa, jak i struktury gramatyczne.

 

Jedną z przykładowych sytuacji, gdy mamy prawo używać powtórzeń, jest moment, w którym chcemy dobitnie położyć na coś nacisk, np.:

 

I’m terribly, terribly sorry for what I did.

Tak bardzo, bardzo przykro mi z powodu tego, co zrobiłam.

 

I want everybody out of here – I said everybody!

Wszyscy wynocha stąd – powiedziałam wszyscy!

 

Powtarzanie słów użytych przez kogoś innego może wyrażać zaskoczenie lub niedowierzanie, co ilustrują poniższe przykłady:

 

‘I’m going to get a divorce.’ ‘You’re going to get a divorce? Why?’

„Zamierzam wziąć rozwód”. „Zamierzasz wziąć rozwód? Dlaczego?”

 

‘I want to quit my job.’ ‘You want to quit your job? Are you crazy?’

„Chcę rzucić pracę”. „Chcesz rzucić pracę? Zwariowałeś?”

 

Używanie takich samych struktur gramatycznych w jednej wypowiedzi może wskazywać na to, że dane elementy są do siebie podobne lub są ze sobą powiązane. Dla przykładu, w poniższej wypowiedzi (ustnej) możliwe jest powtórzenie konstrukcji I am going to talk about...:

 

First of all, I am going to talk about the problem of poverty. Secondly, I am going to talk about unemployment and why it leads to poverty. And finally, I am going to talk about possible solutions.

Na początek powiem o problemie ubóstwa. Następnie powiem o bezrobociu i o tym, dlaczego prowadzi ono do ubóstwa. Na koniec powiem o możliwych rozwiązaniach tego problemu.