Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

English in use

Kiedy użyjemy make, a kiedy do?

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Czasowniki make i do tłumaczy się na język polski jako robić. W jakich sytuacjach wykorzystuje się każdy z nich i jakie złożenia tworzą w języku angielskim?

 

Make i do to jedne z podstawowych czasowników używanych w języku angielskim, które –  chociaż na pierwszy rzut oka w miarę proste – sprawiają osobom uczącym się tego języka niemało kłopotów. Dlaczego? Otóż ich pierwsze słownikowe znaczenie to robić. No i właśnie – co robimy, używając make, a co, używając do?

 

Wyraz make nie jest czasownikiem posiłkowym i występuje w zdaniu zawsze jako orzeczenie (czyli opisuje czynność przez kogoś wykonywaną). Na język polski można go przetłumaczyć jako robić, przygotowywać, produkować, wytwarzać, ale również jako być, stanowić lub czynić. Przykładowe zdania z wykorzystaniem czasownika make to:

 

I made myself a cup of tea in the morning.

(Zrobiłem sobie rano filiżankę herbaty.)

 

They don’t make these printers anymore.

(Już nie produkują tych drukarek.)

 

This makes the task so much easier.

(To czyni zadanie o wiele łatwiejszym.)

 

I think he would make a good candidate for the job.

(Myślę, że on byłby dobrym kandydatem na to stanowisko.)

 

W języku angielskim funkcjonuje duża ilość złożeń, w których pojawia się czasownik make. Spośród nich najczęściej spotyka się:

 

a) to make a career – robić karierę,

b) to make a choice – dokonywać wyboru,

c) to make a complaint – składać skargę,

d) to make a decision – podejmować decyzję,

e) to make a difference – robić różnicę,

f) to make a discovery – odkrywać coś,

g) to make a fortune – zarobić fortunę,

h) to make a meal – przygotowywać posiłek,

i) to make a mess – robić bałagan,

j) to make a mistake – popełniać błąd,

k) to make a phone call – telefonować,

l) to make a promise – złożyć obietnicę,

m) to make a suggestion – zasugerować coś,

n) to make an excuse – tłumaczyć się,

o) to make friends – zaprzyjaźniać się.

 

This player will make a career, trust me.

(Ten zawodnik zrobi karierę, uwierz mi.)

 

You have to make a decision.

(Musicie podjąć decyzję.)

 

Who made a mess in here?

(Kto zrobił tutaj bałagan?)

 

Stop making excuses and start acting!

(Przestań się tłumaczyć i zacznij działać!)

 

Do natomiast może być w zdaniu nie tylko orzeczeniem, ale także czasownikiem posiłkowym (w czasie Present Simple). W pierwszym przypadku jego odpowiedniki w języku polskim to robić, wykonywać. Podobnie jak make, również do jest elementem wielu złożeń. Wśród nich znajdziemy np.:

 

a) to do a favor – wyświadczać przysługę,

b) to do an exercise – robić ćwiczenie,

c) to do business – robić interesy,

d) to do damage – szkodzić,

e) to do homework – robić pracę domową,

f) to do nothing – nie robić nic,

g) to do something – robić coś,

h) to do the cooking – gotować,

i) to do the laundry – robić pranie,

j) to do the shopping – robić zakupy,

k) to do the washing up – zmywać.

 

Could you do me a favor and shut up?

Czy mógłbyś wyświadczyć mi przysługę i się zamknąć?

 

The other company wants to do business with us.

(Ta druga firma chce robić z nami interesy.)

 

Did you do your homework, Johnny?

(Czy odrobiłeś pracę domową, Johnny?)

 

We have to do the shopping.

(Musimy zrobić zakupy.)

 

Who will do the washing up?

(Kto pozmywa?)