Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

English in use

Kiedy używa się above, a kiedy over?

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Przysłówki above i over mogą w określonych sytuacjach mieć takie samo znaczenie. Czy można je stosować w takim samym kontekście i używać zamiennie? Jeśli tak, to w jakich przypadkach?

 

Przysłówki above i over są między innymi synonimami wyrażenia higher than (pol. wyżej niż). Nie oznacza to jednak, że above i over pojawiają się w takim samym kontekście. W niektórych wypadkach właściwe będzie użycie above zamiast over, podczas gdy w innych to zastosowanie over, a nie above, będzie uznane za poprawne. Przyjrzyjmy się więc, na czym polegają różnice w zastosowaniu tych przysłówków.

 

Above stosuje się, gdy:

 

a) chcemy powiedzieć, że jedna rzecz nie znajduje się bezpośrednio nad inną:

 

They bought a house above the river.

They bought a house over the river.

(Kupili dom nad rzeką.)

 

I saw birds flying above me.

I saw birds flying over me.

(Widziałem lecące nade mną ptaki.)

 

b) mówimy o wszelkiego rodzaju pomiarach (np. temperatury, wysokości itp.):

 

Winter with a temperature above zero seems like spring.

Winter with a temperature over zero seems like spring.

(Zima z temperaturą powyżej zera wydaje się być wiosną.)

 

The tallest peak is 2000 meters above sea level.

The tallest peak is 2000 meters over sea level.

(Najwyższy szczyt jest na wysokości 2000 metrów nad poziomem morza.)

 

Over z kolei używa się, gdy:

 

a) chcemy powiedzieć, że jedna rzecz przykrywa drugą:

 

She put a blanket over her bed.

She put a blanket above her bed.

(Nałożyła koc na łóżko.)

 

There will be clouds over Warsaw tomorrow.

There will be clouds above Warsaw tomorrow.

(Jutro nad Warszawą będą chmury.)

 

b) określamy wiek lub prędkość kogoś lub czegoś, zwłaszcza w przypadku, gdy dana wielkość przekracza jakiś ustalony limit:

 

You have to be over 18 to buy alcohol.

You have to be above 18 to buy alcohol.

(Musisz mieć ponad 18 lat, żeby kupić alkohol.)

 

He was driving over the speed limit.

He was driving above the speed limit.

(Jechał powyżej dozwolonej prędkości.)

 

Above i over można stosować zamiennie tylko w jednym przypadku – gdy mówimy o tym, że coś jest wyższe lub umieszczone wyżej niż coś innego:

 

Who’s that man above (over) us?

(Kim jest ten mężczyzna nad nami?)

 

Don't roll up your sleeves above (over) your elbow – it looks stupid.

(Nie podwijaj rękawów powyżej łokci – to głupio wygląda.)

 

Uwaga! Mimo że w tej sytuacji dozwolone jest  zastosowanie dowolnego z przysłówków, to w zdaniach zdecydowanie częściej pojawia się above.