Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

English in use

Kiedy używa się konstrukcji had better

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Zwrot had better to jeden z popularniejszych angielskich zwrotów, za pomocą którego udziela się porady, a także grozi. W jakich przypadkach had better będzie wyrazem troski, a kiedy złowieszczą obietnicą?


Zwrot had better może być tłumaczony jako lepiej (żeby) i wykorzystywany do udzielania stanowczych porad, które nie tylko mówią o tym, która z danych możliwości jest lepsza, ale także o tym, że zrobienie czegoś byłoby dla nas dobre. 


I had better go to sleep or I’ll be tired in the morning.

Lepiej pójdę spać, bo rano będę zmęczona.

 

Jak zostało pokazane na poniższych przykładach, had better może również wyrażać groźbę lub rozkaz.


You had better stop calling him names or he’ll beat you up!

Lepiej żebyś przestał go wyzywać, bo cię pobije!

 

Dla porównania przyjrzyjmy się, jak zastosowanie had better zmienia zabarwienie emocjonalne wypowiedzi:


Could you drive me home?

Czy mógłbyś podwieźć mnie do domu? (wyraża prośbę)

 

You had better drive me home!

Lepiej żebyś podwiózł mnie do domu! (wyraża rozkaz lub groźbę)


Jak z pewnością już zauważyliście, wrażenia z had better mogą się odnosić zarówno do innych osób, jak i do osoby mówiącej.

Zwrot ten stosowany jest do mówienia o nieodległej przyszłości, ale mimo to zawsze występuje w formie przeszłej. Po had better zawsze używamy bezokolicznika bez to. Skrócona forma tego wyrażenia to ‘d better

I had better go now.

I have better go now.

I had better to go/going now.

Lepiej żebym już poszedł.

 

We had better do it.

We have better do it.

We had better to do it/doing it.

Lepiej żebyśmy to zrobili.

 

Przeczenia z had better tworzymy, dodając partykułę not, co daje konstrukcję: had better not + bezokolicznik lub w wersji skróconej: ‘d better not + bezokolicznik:


You had better not tell anybody.

Lepiej żebyście nikomu nie mówili.

 

We’d better not ask him.

Lepiej żebyśmy go nie pytali.