Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

English in use

Kiedy używać konstrukcji z supposed to?

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Konstrukcja supposed to + bezokolicznik jest jednym z najpopularniejszych sposobów na wyrażanie powinności i przypuszczeń w języku angielskim. Przyjrzyjmy się, kiedy i w jaki sposób jej używać.

 

Konstrukcja be supposed + bezokolicznik jest używana w celu wyrażenia tego, co powinno (bądź nie powinno) się robić zgodnie z prawem lub innymi regułami. To użycie ilustrują poniższe przykłady:

 

You’re not supposed to go through a red light.

Nie powinno się jechać na czerwonym świetle. (tak mówi kodeks drogowy)

 

Everyone is supposed to pay taxes.

Każdy musi płacić podatki. (to obowiązek każdego obywatela)

 

Za pomocą konstrukcji be supposed + bezokolicznik można także wyrazić, że sprawy nie mają się tak, jak mieć się powinny lub mają się inaczej, niż tego oczekiwaliśmy, np.:

 

You were supposed to be here at eleven and it’s noon!

Miałeś tu być o jedenastej, a jest dwunasta!


She was supposed to visit us but she didn’t.

Miała nas odwiedzić, ale nie zrobiła tego.

 

Pytania, w których użyto konstrukcji supposed to + bezokolicznik, mogą sugerować występowanie jakichś problemów lub trudności, co ilustrują poniższe przykłady:

 

How am I supposed to finish if you keep interrupting me?

Jak mam skończyć, jeśli ciągle mi przerywasz?

 

What are we supposed to do now when we have no money?

Co mamy teraz zrobić, kiedy nie mamy żadnych pieniędzy?

 

Konstrukcja supposed to + bezokolicznik jest również często stosowana do wyrażania powszechnych odczuć ludzi, np.:

 

These cars are supposed to be very fast.

Te samochody są ponoć bardzo szybkie.

 

Johnson is supposed to be very poor.

Johnson jest ponoć bardzo biedny.