Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

English in use

Kiedy używamy zwrotu as well as?

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

As well as to zwrot, który pojawia się w angielskich zdaniach dość często i niewątpliwie przydaje się w codziennych rozmowach. W tym artykule wyjaśniamy więc, jak używać go poprawnie.

 

As well as w języku polskim oznacza (a) także, (jak) również, oraz, też. Zdania, które prezentujemy poniżej, ilustrują znaczenie tego zwrotu:

 

This bookstore sells books as well as newspapers.

(Ta księgarnia sprzedaje książki, a także gazety.)

 

He writes songs as well as composes music.

(On pisze teksty piosenek oraz komponuje muzykę.)

 

Konstrukcja as well as okazuje się również przydatna, kiedy chcemy wprowadzić do konwersacji informację, z którą nasz współrozmówca jest już najpewniej zaznajomiony, np.:

 

English is spoken in England as well as in the United States.

(Język angielski jest używany w Anglii oraz w Stanach Zjednoczonych.)

 

Dogs are domesticated animals as well as cats.

(Psy to zwierzęta domowe, tak samo jak koty.)

 

Jeżeli po as well as chcemy umieścić czasownik, to powinien on przyjąć formę z końcówką -ing, np.:

 

Gary is studying English, as well as working at a restaurant.

(Gary studiuje język angielski oraz pracuje w restauracji.)

 

He enjoys helping the poor, as well as raising money for charity.

(On lubi pomagać biednym oraz zbierać pieniądze na cele charytatywne.)

 

Jeżeli w pierwszej części zdania występuje bezokolicznik z to, to w drugiej części zdania, po as well as, to można pominąć, np.:

 

You have to help the elderly as well as (to) take care of children.

(Należy pomagać osobom starszym, jak również troszczyć się o dzieci.)

 

We have to take care of the salary problem as well as (to) choose a new director.

(Musimy zająć się problemem płacowym oraz wybrać nowego dyrektora.)