Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

English in use

Konstrukcja both... and

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Jedną z podstawowych konstrukcji używanych do łączenia części zdania w języku angielskim jest both ... and. Jej znajomości bezwzględnie wymaga się od użytkowników angielskiego na poziomie średniozaawansowanym.

 

Jedną z podstawowych konstrukcji używanych do łączenia części zdania w języku angielskim jest both ... and. Jej znajomość często sprawdzana na egzaminach językowych na poziomie średniozaawansowanym, np. na egzaminie FCE, czy maturze (która jest już tuż tuż!).

 

Konstrukcję tę przede wszystkim stosuje się do połączenia tych samych części mowy, np.

 

Tom is both stupid and ugly.

Tom jest zarówno głupi jak i brzydki.

W powyższym zdaniu konstrukcja both ... and łączy dwa przymiotniki – stupid oraz ugly.

 

She asked both her mother and father for permission.

Zapytała o pozwolenie zarówno swego ojca, jak i matkę. (rzeczowniki)

W powyższym zdaniu konstrukcja both ... and łączy dwa rzeczowniki – mother oraz father.

 

Konstrukcją both ... and można łączyć ze sobą również dwie różne części mowy, jednak niektórzy rodzimi użytkownicy języka angielskiego wolą unikać tego typu połączeń.

 

He both knows English and Japanese.

On zna zarówno angielski, jak i japoński.

W powyższym zdaniu konstrukcja both ... and łączy czasownik know i rzeczownik Japanese.