Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

English in use

Latest vs. last

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Przymiotniki latest i last to kolejny przykład często mylonych ze sobą słów. Przykładem są zdania: His latest book can be his last one oraz his last book can also be his latest, w których zamiana przymiotników wpływa na znaczenie fraz.

 

Przymiotnika latest używa się, mówiąc o czymś nowym lub najnowszym, zaś last stosuje się do określenia tego, co było poprzednio (wcześniej) lub czegoś, co było ostatnie w jakiejś kolejności. Różnicę w znaczeniu tych dwóch słów ilustrują poniższe zdania:

 

His latest book will be published next Tuesday.

Jego najnowsza książka zostanie opublikowana w następny wtorek.

 

This will be the last book I write.

Będzie to ostatnia książka, jaką napiszę.

 

The latest movie by Spielberg is fantastic!

Najnowszy film Spielberga jest fantastyczny!

 

This was his last movie before his death.

Był to jego ostatni film przed śmiercią.

 

Przymiotnik last często występuje w wyrażeniu this is the last... (pol. to jest ostatni...), po którym używa się czasu Present Simple lub Present Continuous albo czasowników w czasach przyszłych. Zdania z tym wyrażeniem podajemy poniżej:

 

This is the last time you see/you’re seeing me.

Widzisz mnie po raz ostatni.

 

This is the last loan I’m going to get from the bank.

To będzie ostatnia pożyczka, jaką dostanę od banku.