Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

English in use

Linking words: dodawanie do wypowiedzi informacji uzupełniających

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

W zachowaniu spójności i logiki wypowiedzi w języku angielskim pomagają tzw. linking words. Dziś skupimy się na tych linking words, za pomocą których można uzupełnić wypowiedź dodatkowymi informacjami.

 

Spójność wypowiedzi jest niezwykle ważna, ponieważ pozwala ona czytelnikowi (bądź słuchaczowi) z łatwością zrozumieć informacje, które autor chce przekazać. W zachowaniu spójności, a także logiki zdania pomagają spójniki (ang. linking words). Dziś skupimy się na angielskich spójnikach, za pomocą których do wypowiedzi można dodawać informacje uzupełniające.

 

a) furthermore – ponadto (zwrot formalny):

 

We need clean water. Furthermore, we also need clean clothes.

Potrzebujemy czystej wody. Ponadto potrzebujemy również czystych ubrań.

b) moreover – co więcej, ponadto (zwrot formalny):

 

The politician claims that he didn’t lie. Moreover, he says that he isn’t corrupt.

Polityk twierdzi, że nie skłamał. Ponadto mówi on, że nie jest skorumpowany.

 

c) on top of that – poza tym, w dodatku (zwrot potoczny):

 

She borrowed my laptop and broke it. And on top of that, she claims it wasn’t her who did it.

Pożyczyła mojego laptopa i zepsuła go. W dodatku twierdzi, że to nie ona to zrobiła.


d) in addition – w dodatku:

 

Tom needs some money. In addition to this, he needs some help in fixing his house.

Tom potrzebuje trochę pieniędzy. W dodatku do tego potrzebuje również pomocy przy naprawie swojego domu.


e) as well as that – w dodatku do tego:

 

Jim owes me a lot of money. And as well as that, he broke my car when I borrowed it to him.

Jim jest mi winien mnóstwo pieniędzy. A w dodatku do tego zepsuł mój samochód, gdy mu go pożyczyłem.


f) another thing is – inna sprawa to, poza tym (zwrot potoczny):

 

Jane and Paul want to visit us, but we don’t have enough space here. Another thing is, we’re leaving to France on that day.

Jane i Paul chcą nas odwiedzić, ale nie mamy tutaj wystarczająco miejsca. Poza tym tego dnia jedziemy do Francji.


g) what is more – co więcej:

 

He lost all his money gambling. What is more, his wife left him.

Stracił wszystkie pieniądze na hazardzie. Co więcej, zostawiła go żona.


h) besides – poza tym:

 

He says he wants to be a teacher but he didn’t graduate from any university. Besides, he’s very impatient.

Mówi, że chce zostać nauczycielem, ale nie ukończył żadnego uniwersytetu. Poza tym jest bardzo niecierpliwy.


i) also – także, jeszcze, poza tym:

 

The team lost a very important game. Also, their best player was injured.

Drużyna przegrała bardzo ważny mecz. Poza tym ich najlepszy gracz doznał kontuzji.


j) in any case – tak czy owak, w każdym razie:

 

My wife says I should sell my car but I don’t want to buy a new one. In any case, something has to be done.

Żona mówiła mi, żebym sprzedał swój samochód, ale ja nie chcę kupować nowego. Tak czy owak, coś z tym trzeba zrobić.