Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

English in use

Linking words: narracja wypowiedzi

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

W zachowaniu spójności i logiki wypowiedzi w języku angielskim pomagają tzw. linking words. Dziś skupimy się na linking words, za pomocą których wprowadza się element narracji do opowiadania.


Bardzo ważnym elementem, który pomoże nam w zachowaniu spójności narracji, którą prowadzimy w języku angielskim, są podane niżej linking words. Pomagają one logicznie poukładać wydarzenia i wskazać, w jakiej kolejności się odbywały.


a) after – po, potem, później,

b) after that – po tym,

c) afterwards – później,

d) as soon as – jak tylko,

e) at first – na początku,

f) at last – ostatecznie, w końcu,

g) at the beginning – na początku, początkowo,

h) at the end – pod koniec,

i) before – przed, wcześniej, zanim,

j) during – podczas, w czasie,

k) eventually – koniec końców, ostatecznie, w końcu,

l) finally – na koniec, ostatecznie, w końcu,

m) first (of all) – przede wszystkim,

n) hardly ... when – ledwo ... gdy, zaledwie ... gdy,

o) immediately – bezpośrednio, natychmiast, od razu,

p) in the beginning – na początku, początkowo,

q) in the end – w końcu,

r) next – następnie, później,

s) no sooner ... than – nie wcześniej ... gdy, gdy tylko ...,

t) on – w momencie,

u) once – dawniej, kiedyś, kiedy tylko, od momentu gdy,

v) prior to – przed (czymś),

w) soon – niedługo, wkrótce,

x) suddenly – nagle, nieoczekiwanie,

y) then – następnie, wtedy, wówczas,

z) to begin with – by rozpocząć, na początek,

aa) until – aż, dopóki, do czasu.

 


After he finished working, he went home.

Gdy skończył pracować, poszedł do domu.

 

We called him as soon as we heard the news.

Zadzwoniliśmy do niego, jak tylko usłyszeliśmy te wieści.


Gary used to be an accountant before he started playing football.

Gary był księgowym, zanim zaczął grać w piłkę nożną.


We’ve eventually managed to win.

Koniec końców udało nam się wygrać.


They immediately offered us help.

Natychmiast zaproponowali nam pomoc.


Next he will write a book.

Następnie napisze książkę.


I used to know a movie star once.

Kiedyś znałam gwiazdę filmową.


Tom needed to get a new passport prior to his trip abroad.

Tom musiał załatwić sobie nowy paszport przed swoim wyjazdem za granicę.


Everything suddenly became clear to me.

Nagle wszystko stało się dla mnie jasne.


We can’t wait until tomorrow.

Nie możemy czekać do jutra.