Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

English in use

Linking words: podkreślanie informacji

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

W zachowaniu spójności i logiki wypowiedzi w języku angielskim pomagają tzw. linking words. Dziś skupimy się na tych, za pomocą których podkreślimy, że coś jest w naszej mowie szczególnie ważne.

 

Umiejętność zachowania spójności i logiki wypowiedzi jest niezwykle ważną cechą, którą powinniśmy wykształcić podczas nauki języka angielskiego. Aby to osiągnąć, warto – a nawet trzeba – używać linking words. Dziś prezentujemy te, za pomocą których możemy podkreślić, że coś w danej wypowiedzi jest szczególnie ważne.

 

a) above all – nade wszystko, przede wszystkim;

b) clearly – dobrze, jasno, wyraźnie;

c) enough – dość, dosyć;

d) especially – szczególnie, zwłaszcza;

e) exactly because – dokładnie dlatego;

f) indeed – istotnie, naprawdę, rzeczywiście, w rzeczy samej;

g) naturally – naturalnie, oczywiście;

h) obviously – oczywiście;

i) of course – naturalnie, oczywiście;

j) particularly – szczególnie, w szczególności;

k) the more... – im... (np. im więcej, im dłużej itp.);

l) too – również, także, też, za, zbyt;

m) whatever – cokolwiek, co tylko, wszystko co;

n) whenever – kiedy wreszcie, kiedyż, kiedykolwiek, kiedy tylko.

 

Przykładowe zdania z powyższymi zwrotami:

 

I think that, above all, we should take care of the environment.

Uważam, że przede wszystkim powinniśmy chronić środowisko.

 

He clearly doesn’t like to visit us.

On wyraźnie nie lubi nas odwiedzać.

 

I especially like that movie about aliens.

Podobał mi się zwłaszcza ten film o kosmitach.

 

This is a problem very hard to solve indeed.

Jest to istotnie bardzo trudny problem do rozwiązania.

 

We will naturally help you.

Oczywiście, pomożemy państwu.

 

Of course I’ll give you a ride.

Naturalnie, że cię podwiozę.

 

I particularly like the new girl.

W szczególności lubię tę nową dziewczynę.

 

You can do whatever you want.

Możesz robić wszystko, co chcesz.

 

You’ll release the book whenever it’s ready.

Wydasz książkę, kiedy tylko będzie gotowa.