Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

English in use

Linking words: streszczanie

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

W zachowaniu spójności i logiki wypowiedzi w języku angielskim pomagają tzw. linking words. Dziś skupimy się na tych, których możemy użyć, chcąc streścić dłużą wypowiedź lub opowiedzieć skomplikowane wydarzenie.

 

Linking words to bardzo ważny element języka angielskiego – słowa te ułatwiają zachowanie spójności i logiki wypowiedzi. Dziś chcemy Wam przybliżyć te linking words, które są przydatne, kiedy chcemy streścić dłuższą wypowiedź lub skrótowo przedstawić wydarzenie. Najpopularniejsze linking words tego typu to:

 

a) in short – jednym słowem, krótko mówiąc,

b) in brief – w skrócie,

c) in summary – w streszczeniu,

d) to summarise – reasumując, podsumowując,

e) in a nutshell – krótko mówiąc, zwięźle,

f) to conclude – podsumowując, reasumując,

g) in conclusion – na koniec.

 

Przykładowe zdania z powyższymi zwrotami, za pomocą których streszcza się w języku angielskim, przedstawione zostały poniżej:

 

In short, I believe that crimes such as these deserve the highest penalty.

Krótko mówiąc, uważam, że takie przestępstwa, jak to zasługują na najwyższy wymiar kary.

 

In brief, this is a very complicated issue and it will be very difficult to solve it.

W skrócie, jest to bardzo skomplikowany problem i będzie bardzo ciężko go rozwiązać.

 

In summary, there are more pros than cons of this project.

W streszczeniu, w tym projekcie jest więcej zalet niż wad.

 

To summarise, the government should do whatever is possible to help the poor.

Reasumując, rząd powinien robić wszystko co w jego mocy, aby pomagać biednym.

 

In a nutshell, we need to ask someone for help.

Krótko mówiąc, musimy poprosić kogoś o pomoc.

 

To conclude, I believe we should prevent domestic violence.

Podsumowując, uważam, że powinniśmy zapobiegać przemocy w domu.

 

In conclusion, it is undisputed that the USA is in crisis.

Na koniec, nie ulega wątpliwości, że USA przechodzi kryzys.