Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

English in use

Linking words: uzasadnienia

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

W zachowaniu spójności i logiki wypowiedzi w języku angielskim pomagają tzw. linking words. Dziś skupimy się na tych, z których pomocą można podać uzasadnienie danego zjawiska (zachowania).

 

Spójność wypowiedzi jest niezwykle ważna, ponieważ pozwala ona czytelnikowi (bądź słuchaczowi) z łatwością zrozumieć informacje, które autor chce przekazać. W zachowaniu spójności i logiki zdania pomagają spójniki (ang. linking words). Dziś skupimy się na angielskich spójnikach, z pomocą których można do wypowiedzi wprowadzać uzasadnienia danego zjawiska, postępowania lub zachowania.

 

a) because – ponieważ

b) as – ponieważ

c) since – ponieważ

d) this is why – z tego powodu

e) due to/due to the fact that – z powodu

f) owing to/owing to the fact that – z powodu

g) because of – z powodu

h) for this reason – z tego powodu

 

The meeting was canceled because the boss was sick.

Zebranie zostało odwołane, ponieważ szef był chory.

 

As this is the first time you’re late for work, you will only be given a warning.

Jako że jest to twoje pierwsze spóźnienie do pracy, dostaniesz tylko ostrzeżenie.

 

Since this is your first crime, I sentence you to 100 hours of community work.

Ponieważ jest to pańskie pierwsze przestępstwo, skazuję pana na 100 godzin pracy społecznej.


This is why we’ve decided to help you.

Z tego powodu zdecydowaliśmy się państwu pomóc.

 

We will not be able to finance this project any longer due to the lack of funds.

Z powodu braku funduszy nie będziemy w stanie dłużej finansować tego projektu.


Owing to the fact that the weather was nice, we went at the seaside.

Ponieważ pogoda była ładna, pojechaliśmy nad morze.

 

Uwaga!

- Due to oraz owing to muszą występować przed rzeczownikiem! Jeżeli natomiast chcemy, by wystąpił po nich podmiot, rzeczownik lub dopełnienie, musimy użyć konstrukcji  due/ owing to the fact that.

 

Because of the storm the plane didn't take off.

Z powodu burzy samolot nie wystartował

 

Uwaga!

- Because of, podobnie jak due to i owing to, powinno zajmować miejsce przed rzeczownikiem, a w zdaniu może występować na początku lub w środku.