Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

English in use

Linking words: wyrażanie opinii

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

W zachowaniu spójności wypowiedzi w języku angielskim pomagają tzw. linking words. Dziś przedstawiamy te, za pomocą których można wyrazić swoją lub czyjąś opinię.

 

Linking words to wyrazy w języku angielskim, dzięki którym nasze wypowiedzi stają się  spójne i logiczne. Dziś przedstawiamy te linking words, za pomocą których płynnie można wprowadzić do naszej wypowiedzi opinię własną lub cudzą.

 

1) Wyrażanie własnej opinii:


a) in my opinion/view – moim zdaniem, według mnie,

b) I would say that... – powiedziałbym (powiedziałabym), że...,

c) I think that... – myślę, że...,

d) I believe that... – jestem przekonany (przekonana), że...,

e) to my mind – według mnie,

f) to my way of thinking – moim zdaniem, według mnie,

g) it is my firm belief that... – jestem mocno przekonany (przekonana), że...,

h) it seems to me that... – wydaje mi się, że...,

i) as far as I’m concerned – jeżeli chodzi o mnie.

 

Przykładowe zdania wyrażające naszą opinię to:

 

In my opinion, it is bad to steal.

(Moim zdaniem kradzież jest zła.)


I would say that this is a good idea.

(Powiedziałabym, że jest to dobry pomysł.)

 

I believe that we shouldn’t trust politicians.

(Jestem przekonany, że nie powinniśmy wierzyć politykom.)

 

To my mind, he’s a very intelligent man.

(Moim zdaniem on jest bardzo inteligentnym mężczyzną.)

 

To my way of thinking, we should help the poor.

(Moim zdaniem powinniśmy pomagać ubogim.)

 

It is my firm belief that he’ll win the elections.

(Jestem przekonana, że on wygra wybory.)

 

It seems to me that we’re going nowhere.

(Wydaje mi się, że zmierzamy donikąd.)

 

As far as I’m concerned, I don’t mind.

(Jeżeli chodzi o mnie, to nie przeszkadza mi to.)

 

2) Wyrażanie opinii innych osób:

 

a) it is popularly believed that... – popularny jest pogląd, że...,

b) people often claim that... – często twierdzi się, że...,

c) some people argue that... – niektórzy spierają się, że...,

d) most people feel that... – większość ludzi uważa, że...,

e) contrary to popular belief – wbrew powszechnej opinii.

 

Poniżej podano przykładowe zdania zawierające linking words, wyrażające opinię innych osób:

 

It is popularly believed that gangsters are dangerous.

Popularny jest pogląd, że gangsterzy są niebezpieczni.

 

People often claim that it’s impossible to do it.

Często twierdzi się, że jest to niemożliwe do wykonania.

 

Some people argue that these computers are slow.

Niektórzy spierają się, że te komputery są wolne.

 

Most people feel that he’s a good president.

Większość ludzi uważa, że on jest dobrym prezydentem.

 

Contrary to popular belief, he’s not a good person.

Wbrew powszechnej opinii on nie jest dobrym człowiekiem.