Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

English in use

Linking words: wyrażanie rezultatu

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

W zachowaniu spójności i logiki wypowiedzi w języku angielskim pomagają tzw. linking words. Dziś skupimy się na tych, za pomocą których można wyrazić rezultaty, zachowując  spójność ciągu przyczynowo-skutkowego.

Najpopularniejszymi linking words używanymi w języku angielskim do wskazania na rezultat(-y) są:


a) so – a więc, więc;

b) such a... that – tak..., że…;

c) thus – dlatego też, w ten sposób, zatem, tak więc;

d) therefore – dlatego, z tego powodu;

e) consequently – w konsekwencji, w następstwie czegoś, w rezultacie;

f) as a result – w efekcie, w wyniku;

g) this means that... – oznacza to, że...

 

Wszystkie wyżej wymienione linking words stosuje się w podobny sposób i w podobnych kontekstach. So jest najbardziej potocznym z przedstawionych tu spójników, dlatego używa się go przede wszystkim w wypowiedziach nieformalnych.She asked me to help her so I had no choice. (w potocznym angielskim)

Poprosiła mnie o pomoc, więc nie miałem wyboru.


It was such a beautiful day that we decided to go for a picnic. 

Dzień był tak ładny, że postanowiliśmy wybrać się na piknik.


We had to make a decision, thus we decided to fire him.

Musieliśmy podjąć decyzję, więc zwolniliśmy go.


The company has to lower the costs, therefore some employees will be fired.

Firma musi obniżyć koszty, dlatego niektórzy pracownicy zostaną zwolnieni.


Tom watched TV all night and consequently overslept to work.

Tom przez całą noc oglądał telewizję i w rezultacie zaspał do pracy.


Thousands of people lost their homes as a result of the hurricane.

Tysiące ludzi straciło dach nad głową w wyniku huraganu.


We are out of funds which means that we'll need to ask the government for help.

Skończyły nam się fundusze i oznacza to, że będziemy musieli poprosić o pomoc rząd.