Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

English in use

Pisownia: -ise czy -ize?

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Pisownia niektórych słów jest odmienna w amerykańskiej i brytyjskiej odmianie angielskiego. Jedną z podstawowych różnic jest pisownia końcówek niektórych czasowników, dlatego dziś zajmiemy się czasownikami zakończonymi na -ise (-ize).

 

Jak zapewne wiecie, mimo że zarówno Wielkiej Brytanii, jak i w Stanach Zjednoczonych używa się języka angielskiego, to poszczególne słowa mogą się od siebie różnić.


Zmiany w słownictwie mogą być znaczące, kiedy np. jeden przedmiot określają dwa zupełnie inne słowa [np. lift (BrE.) i elevator (AmE.) – pol. winda] lub też nieznaczne, kiedy słowa różnią się tylko pod względem pisowni.


Dziś przyjrzymy się tej drugiej różnicy i pod lupę weźmiemy końcówki czasowników -ise i -ize. Obie mogą występować jako zakończenia czasowników zarówno w brytyjskiej, jak i amerykańskiej odmianie języka angielskiego, co przedstawia poniższa tabelka.

 

angielski brytyjski angielski amerykański

organise/organize

(organizować)

organize

(organizować)

realise/realize

(realizować)

realize

(realizować)

colonise/colonize

(kolonizować)

colonize

(kolonizować)

recognise/recognize

(rozpoznawać)

recognize

(rozpoznawać)

 

Większość jednak czasowników dwusylabowych (i więcej niż dwusylabowych) w obu odmianach przyjmuje końcówkę -ise, np.: advertise (reklamować), advise (radzić), comprise (obejmować), despise (gardzić), exercise (ćwiczyć), improvise (improwizować), revise (powtarzać), supervise (nadzorować), surprise (zaskakiwać).

A teraz przyjrzyjmy się poniższym przykładowym zdaniom:


We have to organize our meeting better next time. (BrE./AmE.)

Następnym razem musimy lepiej zorganizować nasze zebranie.


England colonised many countries in the past. (BrE.)

W przeszłości Anglia skolonizowała wiele krajów.


She didn’t recognize me. (BrE./AmE.)

Nie poznała mnie.


He didn’t realise how important it was for her. (BrE.)

Nie zdawał sobie sprawy, jak to było dla niej ważne.