Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

English in use

Podawanie adresu w języku angielskim

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Jeżeli chcemy poprawnie podać adres w języku angielskim, z pomocą przyjdą nam przyimki. W zależności od tego, jak dokładną chcemy podać informację, użyjemy przyimków: at, on lub in.

 

Ogólnie rzecz biorąc, do podawania adresów w języku angielskim używa się przede wszystkim przyimka at:

 

I don’t live at the same address anymore.

Już nie mieszkam pod tym samym adresem.

 

John lives at 55 Washington Street.

John mieszka na ul. Waszyngtona 55.

 

Jeżeli jednak chcemy podać tylko samą nazwę ulicy, na której ktoś mieszka (lub coś się znajduje), użyjemy przyimka in (w przypadku brytyjskiej odmiany angielskiego) lub on (w przypadku amerykańskiej odmiany angielskiego), np.:

 

The Browns live in (BrE.)/on (AmE.) Roosevelt Street.

Rodzina Brownów mieszka na ul. Roosevelta.

 

Is there any post office in (BrE.)/on (AmE.) Mickiewicza Street?

Czy na ul. Mickiewicza jest jakaś poczta?

 

Podając jeszcze numer piętra, użyjemy przyimka on, np.:

 

My parents live on the first floor.

Moi rodzice mieszkają na pierwszym piętrze.

 

I wish we hadn’t lived on the tenth floor.

Chciałabym, żebyśmy nie mieszkali na dziesiątym piętrze.

 

Jeśli chcemy powiedzieć, że coś znajduje się w czyimś domu lub w czyimś sklepie itd., wraz z formą dzierżawczą rzeczownika użyjemy przyimka at, np.:

 

‘Have you seen Jack?’ ‘He’s at Mark’s.”

„Czy widziałaś Jacka?” „Jest u Marka”.

 

I’m sorry, I couldn’t answer the phone because I was at the hairdresser’s.

Przepraszam, ale nie mogłam odebrać telefonu, ponieważ byłam u fryzjera.