Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

English in use

Podsumowywanie wypowiedzi w języku angielskim

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Pisząc eseje i wypracowania po angielsku, powinniśmy zadbać o spójność tekstu. Dziś skupimy się więc na wyrażeniach, za pomocą których płynnie można podsumować swoją wypowiedź.

 

Chcąc podsumować wypowiedź w języku angielskim, możemy skorzystać z wielu – mniej lub bardziej – oficjalnych zwrotów. W przypadku prac pisemnych, np. wypracowań, esejów, prac dyplomowych i raportów dla szefa, najbardziej przydatne okazują się zwroty formalne. Najpopularniejsze frazy wraz z przykładowymi zdaniami, których możemy użyć do podsumowania w języku angielskim, prezentujemy poniżej:

 

in conclusion – podsumowując,

to sum up – podsumowując,

briefly – krótko mówiąc,

in short – krótko mówiąc.

 

In conclusion, the Polish football stadiums are improving, but there’s still a lot of work to be done.

Podsumowując, polskie stadiony piłkarskie polepszają się, ale nadal jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia.

 

In conclusion, I am convinced that politicians are insincere.

Podsumowując, uważam, że politycy są nieszczerzy.

 

To sum up, our country needs a more competent government.

Podsumowując, nasz kraj potrzebuje bardziej kompetentnego rządu.

 

To sum up, this will be the best possible solution.

Podsumowując, będzie to najlepsze rozwiązanie.

 

My aim was briefly to describe the local government.

Moim celem było, krótko mówiąc, opisanie lokalnego rządu.

 

In short, more and more Polish workers are going to England.

Krótko mówiąc, coraz więcej polskich pracowników wyjeżdża do Anglii.