Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

English in use

Sensible vs. sensitive

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Przymiotniki sensible oraz sensitive są dość często mylone, przede wszystkim ze względu na podobną pisownię. Warto jednak zauważyć, że te podobieństwa kończą się wyłącznie na pisowni.

 

Zarówno przymiotnik sensible, jak i sensitive, mogą opisywać czyjś charakter.

 

  • Osoba, która jest sensible, to osoba rozsądna, czyli taka, która w życiu kieruje się zdrowym rozsądkiem i podejmuje rozważne decyzje. Natomiast osoba, która jest sensitive, jest osobą wrażliwą – bardzo przeżywa wiele rzeczy i prawdopodobnie łatwo ją zranić.

 

Tim is usually sensible but yesterday he acted very irresponsibly.

Tim zwykle jest rozsądny, ale wczoraj zachował się bardzo nieodpowiedzialnie.

 

She said she doesn’t want to marry him because he’s not a sensible person.

Powiedziała, że nie chce za niego wyjść, ponieważ nie jest osobą rozsądną.

 

Be careful what you say to him – he’s very sensitive to criticism.

Uważaj, co do niego mówisz – jest bardzo wrażliwy na krytykę.

 

  • Przymiotnik sensitive może także opisywać zachowania oraz postawy ludzkie, a wtedy najbardziej zbliżonym polskim odpowiednikiem tego słowa jest przymiotnik drażliwy.

 

This is a very sensitive issue and we have to be extremely careful not to hurt anybody.

Jest to bardzo drażliwy temat i musimy być bardzo ostrożni, aby nikogo nie urazić.

 

  • Zwrotu sensible of/ to something używa się niekiedy w znaczeniu: świadomy czegoś. W tym kontekście wykorzystywane jest raczej w sytuacjach formalnych, np.

 

As a candidate for mayor, I have to be sensible of/to what people want their mayor to fix in their city.

Jako kandydat na burmistrza muszę być świadomy tego, czego ludzie oczekują, aby burmistrz naprawił w ich mieście.