Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

English in use

Słowa często mylone: glimpse i glance

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Spojrzenie lub zerknięcie mogą w języku angielskim oznaczać m.in. słowa glimpse i glance. Przyjrzyjmy się, czym się od siebie różnią, kiedy je stosować oraz czy w zdaniu mogą pełnić inną rolę niż tylko rzeczownika.

 

Glimpse i glance to słowa, które mogą w zdaniu pełnić rolę rzeczownika lub czasownika (choć glimpse tą drugą częścią mowy bywa rzadziej). W zależności od części mowy, jaką reprezentują oraz stylu wypowiedzi, mogą one mieć różne odpowiedniki w języku polskim.

 

Glimpse w funkcji rzeczownika oznacza mignięcie, zauważenie lub – w sensie przenośnym – zrozumienie, pojęcie. Jako czasownik oznacza zaś zobaczyć coś przez chwilę, ujrzeć w przelocie, zerkać.

 

Nick said he caught a glimpse of her at the party.

(Nick powiedział, że mignęła mu na przyjęciu.)

 

Joe glimpsed himself in the mirror and laughed.

(Joe zobaczył się (szybko) w lustrze i zaśmiał się.)

 

Do you have to glimpse at your watch so often?

(Czy musisz tak często zerkać na swój zegarek?)

 

I hope this will provide a glimpse into the problem.

(Mam nadzieję, że pozwoli wam to na zrozumienie tego problemu.)

 

Kiedy wyraz glance występuje w zdaniu jako rzeczownik, oznacza zerknięcie, rzut oka. W funkcji czasownika tłumaczy się go na język polski jako zerkać, rzucać okiem.

 

I need to have a glance at this.

(Muszę rzucić na to okiem.)

 

They exchanged glances, but nobody knew why.

(Wymienili szybkie spojrzenia, ale nikt nie wiedział dlaczego.)

 

It seemed to work at first glance.

(Na pierwszy rzut oka wydawało się, że to działa.)

 

He glanced around the room, but found nobody there.

(Rozejrzał się po pokoju, ale nie zastał tam nikogo.)