Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

English in use

Słowa często mylone: pay, income, salary, wage i earnings

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Rzeczowniki pay, income, salary, wage i earnings odnoszą się do zarabiania pieniędzy. Nie wszystkie jednak można stosować zamiennie. Jakie są więc zasady ich użycia?

 

Pay ma najszersze znaczenie spośród wszystkich rzeczowników omawianych w tym artykule. Jego odpowiedniki w języku polskim to: płaca, stałe wynagrodzenie, żołd (pieniądze otrzymywane przez żołnierzy):

 

Their boss told them that a pay raise isn’t possible.

(Ich szef powiedział im, że podwyżka płac nie jest możliwa.)

 

He’s never satisfied with his pay.

(On nigdy nie jest zadowolony ze swojego wynagrodzenia.)

 

Income oznacza dochód, przychód, wpływy. W przeciwieństwie do pozostałych rzeczowników, pieniądze, do których odnosi się to słowo, nie są wyłącznie wynagrodzeniem za wykonaną pracę, lecz mogą także pochodzić z inwestycji i prowadzonej działalności gospodarczej:

 

He always lived within his income.

(On zawsze żył w granicach swoich dochodów.)

 

The national income decreased over the years.

(Dochód narodowy zmniejszył się na przestrzeni lat.)

 

Znaczenie rzeczownika salary to z kolei: pensja, płaca, pobory, uposażenie, wynagrodzenie. Używając go, mówimy o określonych w ramach umowy o pracę sumach pieniędzy wpływających co miesiąc na nasze konto bankowe:

 

My salary is good enough to live decently.

(Moja pensja jest wystarczająca, by żyć przyzwoicie.)

 

Is the salary at your new job better?

(Czy wynagrodzenie w twojej nowej pracy jest lepsze?)

 

Rzeczownik wage przetłumaczymy natomiast na język polski jako: pensja, płaca, wynagrodzenie, zarobek, ale także stawka (np. godzinowa). Będziemy tu mieli na myśli kwoty otrzymywane w krótszych odstępach czasu niż miało to miejsce w przypadku salary wage może być nam wypłacana np. co tydzień.

 

Hopefully, wages will rise in the future.

(Miejmy nadzieję, że zarobki wzrosną w przyszłości.)

 

My hourly wage is $2.

(Moja stawka godzinowa wynosi 2 dolary.)

 

Ostatni z omawianych przez nas rzeczowników – earnings – oznacza dochody, zarobek, zyski. Odnosi się on nie tylko do wynagrodzeń otrzymywanych przez pracowników, ale także do pieniędzy zarabianych przez firmy:

 

I’m not sure what my gross earnings are.

(Nie jestem pewien, jakie są moje dochody brutto.)

 

The company’s earnings were too low to continue its activity.

(Zyski firmy były zbyt niskie, by kontynuować jej działalność.)