Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

English in use

Słowa często mylone: researcher i explorer

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Researcher i explorer to dwa często mylone angielskie odpowiedniki polskiego rzeczownika badacz. Czym różnią się od siebie te słowa i jak tworzyć wypowiedzi z ich wykorzystaniem?

 

Znaczenia rzeczownika researcher to badacz, pracownik naukowy, ale także – w kontekście ekonomicznym – osoba zbierająca informacje (zwłaszcza w marketingu), analityk/badacz rynku lub osoba gromadząca materiały dla prasy, analityk prasowy. W zdaniach możemy ten termin wykorzystać np. tak:

 

The institute hired some new researchers.

(Instytut zatrudnił kilku nowych pracowników naukowych.)

 

Our researchers are working on improving the product.

(Nasi badacze pracują nad ulepszeniem produktu.)

 

The company has already found a researcher.

(Firma znalazła już analityka rynku.)

 

The world-famous fashion magazine is looking for new researchers.

(Znany na całym świecie magazyn o modzie poszukuje nowych analityków prasowych.)

 

Explorer to rzeczownik, który w zdaniu może oznaczać badacza, poszukiwacza lub odkrywcę. Używa się go w odniesieniu do osób, które podróżują do nieznanych wcześniej miejsc, by zdobyć informacje na ich temat, np.:

 

The explorer and his men found a new continent.

(Odkrywca i jego ekipa odnaleźli nowy kontynent.)

 

John has always wanted to become an explorer.

(John zawsze chciał zostać odkrywcą.)

 

Some of the artifacts presented in our museum were found by the famous explorer.

(Niektóre spośród artefaktów prezentowanych w naszym muzeum zostały odkryte przez sławnego poszukiwacza.)

 

The findings of such explorers help us understand our history better.

(Odkrycia takich badaczy pozwalają nam lepiej zrozumieć naszą historię.)