Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

English in use

Słowa często mylone: tough i rough

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Tough i rough mogą być trudne do rozróżnienia nie tylko ze względu na podobną pisownię. Problematyczną może okazać się także mnogość ich znaczeń i funkcji.

 

Słowa tough i rough mogą stanowić źródło problemów dla uczących się języka angielskiego nie tylko z racji tego, że różnią się od siebie jedynie pierwszą literą. Trudności w podjęciu decyzji o tym, w jakiej sytuacji wykorzystać który, mogą wyniknąć także z tego, że pierwszy z nich może przynależeć do trzech części mowy i w zależności od tego posiadać jedno z dziewięciu różnych znaczeń. Drugi z kolei może reprezentować cztery części mowy i mieć aż szesnaście znaczeń! Poniżej prezentujemy najczęściej spotykane z nich.

 

Tough może być w zdaniu przymiotnikiem, rzeczownikiem (rzadziej), a nawet czasownikiem (ale tylko w jednym przypadku). Jako przymiotnik tough oznacza nieustępliwy, twardy (np. natura kogoś lub czegoś), bezwzględny lub zatwardziały (np. przestępca). Reprezentując tę część mowy, tough określa również, że coś jest trudne, ciężkie (np. sytuacja, zadanie). Wykorzystanie tough w funkcji przymiotnika ilustrują przykładowe zdania:

 

He always had a tough character which helped him in life.

(Zawsze miał nieustępliwy charakter, co przydało mu się w życiu.)

 

The law in the country was tough but fair.

(Prawo w kraju było twarde, ale sprawiedliwe.)

 

We’re having a tough time right now.

(Przeżywamy teraz trudne chwile.)

 

We lost, tough luck!

(Przegraliśmy, a to pech!)

 

Polskimi odpowiednikami tough w funkcji rzeczownika są awanturnik i oprych. Słowo to może być również elementem czasownika frazalnego tough out, który tłumaczy się na język polski jako wytrzymać coś, poradzić sobie z czymś. W tych funkcjach wykorzystano tough w poniższych zdaniach:

 

They’ve hired some tough to do the job for them.

(Zatrudnili jakiegoś oprycha, żeby wykonał dla nich robotę.)

 

We don’t need any more toughs in here.

(Nie potrzebujemy tutaj więcej awanturników.)

 

I'm afraid we can't help you – you'll have to tough it out yourself.

(Obawiam się, że nie możemy Ci pomóc – będziesz musiał poradzić sobie z tym sam.)

 

Słowo rough może z kolei być przymiotnikiem, przysłówkiem, rzeczownikiem lub czasownikiem. Najczęściej używane jest jednak tylko w tej pierwszej funkcji. W swoim podstawowym znaczeniu określa ono, że coś jest szorstkie, chropowate lub nierówne. Można tak powiedzieć na przykład o skórze, materiale lub jakiejś powierzchni. Rough może również oznaczać brutalny (np. zachowanie, traktowanie, ale także sport). Jego inne polskie odpowiedniki to przybliżony, ogólny lub roboczy (np. plany, szacunki), ciężki (np. życie, okres), nieokrzesany, prymitywny (np. wychowanie, maniery). Wykorzystanie rough w funkcji przymiotnika ilustrują przykładowe zdania:

 

Your skin is rough – you should use some cream.

(Twoja skóra jest szorstka, powinieneś używać jakiegoś kremu.)

 

They were rough with me in there.

(Źle się ze mną tam obchodzili.)

 

Can you give me a rough outline of the project?

(Czy mógłbyś podać mi ogólny zarys projektu?)

 

It’s very rough on us.

(To dla nas bardzo trudne.)

 

Polskimi odpowiednikami rough jako przysłówka są: ostro, brutalnie, twardo. Jako rzeczownik oznacza on głównie brudnopis, szkic. Ponadto słowo to tworzy również dwa czasowniki frazalne: rough outnakreślić oraz rough uppoturbować. W tych funkcjach wykorzystano rough w poniższych zdaniach:

 

I've never seen a rugby match before – do they always play this rough?

(Nigdy wcześniej nie widziałam meczu rugby – czy oni zawsze grają tak brutalnie?)

 

The publisher reserves the right to edit only the best of the roughs.

(Wydawca zastrzega sobie prawo edycji tylko najlepszych spośród szkiców.)

 

I don't know what our new house will look like eventually, but I've roughed out a few ideas.

(Nie wiem, jak ostatecznie będzie wyglądał nasz nowy dom, ale nakreśliłem kilka pomysłów.)

 

A few football fans were roughed up by the police.

(Kilku kibiców zostało poturbowanych przez policję.)