Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

English in use

Speak, say, talk i tell

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Speak, say, talk i tell to angielskie czasowniki, które bez wyjątku możemy przetłumaczyć na język polski jako mówić. Nie oznacza to jednak, że nie ma między nimi żadnej różnicy.


Mówić to pierwsze słownikowe znaczenie każdego z czterech omawianych przez nas dzisiaj angielskich czasowników: speak, say, talk  i tell. Czy możemy zatem dojść do wniosku, że są one synonimami i – bez względu na sytuację – zawsze tłumaczy się je na język polski tak samo? W dzisiejszym artykule pomożemy Wam uporać się z wątpliwościami odnośnie tego, kiedy i w jaki sposób stosować każdy z nich.

 

Czasownik speak oznacza w języku polskim mówić, odzywać się, władać językiem. Używa się go bardzo często w sytuacjach formalnych – w odniesieniu do oficjalnych rozmów, umiejętności posługiwania się językami obcymi, a także przy okazji wykładów i odczytów.

 

May I speak to your boss?

(Czy mógłbym porozmawiać z pańskim szefem?)

 

Can you speak any foreign languages?

(Czy władasz jakimiś językami obcymi?)

 

Could you please speak louder?

(Czy mógłby pan mówić głośniej?)

 

Czasownik say możemy na język polski przetłumaczyć jako mówić, powiedzieć, stwierdzić, ogłosić, orzec, napisać (w odniesieniu do gazet). W tym przypadku należy pamiętać, że po say nie używa się zazwyczaj dopełnień dalszych – takich, jak me, her, him.

 

They said they would join us later.

(Powiedzieli, że dołączą do nas później.)

 

Joe said he wanted to go home.

(Joe powiedział, że chce iść do domu.)

 

He said it was over and left.

(Powiedział, że to koniec i wyszedł.)

 

Talk to czasownik, który w języku polskim oznacza rozmawiać, mówić lub potocznie gadać, plotkować. Użycie tego czasownika ilustrują poniższe przykładowe zdania.

 

They talked well into the night.

(Rozmawiali do późna w nocy.)

 

I need to talk to you about something.

(Muszę z tobą o czymś pogadać.)

 

Could I talk to your brother for a moment?

(Czy mogłabym przez chwilę porozmawiać z twoim bratem?)

 

Odpowiednikami czasownika tell w języku polskim są natomiast: mówić, opowiadać, powiedzieć, ale także: instruować, kazać, rozkazać. Najczęściej pojawia się po nim dopełnienie dalsze (którego nie stosuje się po say), np.:

 

The man told us to step back.

(Mężczyzna kazał nam się cofnąć.)

 

Will you tell me the truth?

(Czy powiesz mi prawdę?)

 

Could you tell me how to get to the train station?

(Czy mógłby pan mnie poinstruować, jak dostać się na dworzec?)