Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

English in use

Teach, learn i study

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Czasowniki teach, learn i study są związane z nauką. Nie oznacza to jednak, że są one synonimami i używa się ich w identycznych przypadkach. Jaka jest więc między nimi różnica?

 

Ucząc się języka angielskiego, z całą pewnością często natrafiacie na słowa, które są do siebie podobne pod względem znaczenia, ale nie jesteście pewni, czy można je stosować zamiennie. Podobnie sytuacja ma się z czasownikami teach, learn i study, które pojawiają się w kontekstach związanych z nauką. Przyjrzyjmy się więc każdemu z nich z osobna, aby sprawdzić, czym się od siebie różnią.

 

Teach tłumaczy się na język polski jako uczyć. W tym przypadku nauka jest procesem przekazywania wiedzy komuś innemu, czyli uczenie kogoś, a nie uczenie się. Dlatego też nauczyciel, czyli osoba nauczająca uczniów, to w języku angielskim teacher.

 

Eve teaches chemistry in a high school three times a week.

(Eve uczy chemii w liceum trzy razy w tygodniu.)

 

My neighbor teaches driving during the weekends.

(Mój sąsiad w weekendy uczy nauki jazdy.)

 

Learn oznacza uczyć się i w tym przypadku nauka odnosi się do nas samych – to my uczymy się czegoś, nabywamy jakąś umiejętność. Learn może jednak pojawiać się w zdaniach również w znaczeniu dowiedzieć się.

 

Dopuszcza się dwie formy czasu przeszłego czasownika learn. W brytyjskiej odmianie angielskiego jest to nieregularne learnt, w amerykańskiej odmianie angielskiego – regularne learned.

 

I've been learning English for 17 years now.

(Uczę się języka angielskiego już od 17 lat.)

 

John’s son just learned (AmE.)/learnt (BrE.) to walk.

(Syn Johna właśnie nauczył się chodzić.)

 

Study jest tłumaczone na język polski jako badać, studiować, prowadzić badanie. Odnosi się  do nauki jako procesu zgłębiania jakiegoś zagadnienia, tematu, poznawania natury jakiegoś zjawiska.

 

He went to Africa to study the local tribes.

(Wybrał się do Afryki, by badać lokalne plemiona.)

 

My brother wants to study architecture.

(Mój brat chce studiować architekturę.)