Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

English in use

Trip, travel, tour, journey, excursion i voyage

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Mówiąc o podróżach, w języku angielskim możemy skorzystać z całej gamy słów. W zależności od ich rodzaju użyjemy: trip, travel, tour, journey, excursion lub voyage.

 

Trip, travel, tour, journey, excursion oraz voyage to słowa, które mogą sprawiać problemy uczącym się języka angielskiego przede wszystkim dlatego, że wszystkie odnoszą się do różnych sposobów podróżowania. Dodatkową komplikację stanowi mnogość tych słów oraz fakt, że w języku polskim wszystkie można by przetłumaczyć jako podróż. W dzisiejszym artykule pomożemy Wam uporządkować wiedzę o tym, jakie części mowy reprezentują podane wyrazy i jak prawidłowo ich używać.

 

Trip może być rzeczownikiem lub czasownikiem. Rzeczownik trip tłumaczony jest na język polski najczęściej jako podróż, ale na tym jego możliwe znaczenia się nie kończą. Odpowiednikiem tego terminu może być bowiem także potknięcie, a nawet – jako zwrot slangowy – odlot (po zażyciu narkotyków). Czasownik trip oznacza podstawiać nogę, potykać się lub iść lekkim krokiem. W zdaniach słowo to wykorzystuje się np. tak:

 

He had to go on a business trip.

(Musiał wyjechać w podróż służbową.)

 

Nick had a trip and broke his leg.

Nick tripped and broke his leg.

(Nick potknął się i złamał nogę.)

 

Who tripped me?

(Kto podstawił mi nogę?)

 

Travel również może występować w zdaniach jako rzeczownik lub czasownik. Rzeczownik travel tłumaczony jest na język polski jako podróż, wyprawa. Czasownik natomiast oznacza podróżować, zwiedzać świat lub poruszać się, przebywać jakąś drogę.

 

John says travel is one of his hobbies.

(John mówi, że podróżowanie jest jednym z jego hobby.)

 

Which travels faster: sound or light?

(Co porusza się szybciej: dźwięk czy światło?)

 

She wishes she could travel to the United States.

(Chciałaby móc odbyć podróż do Stanów Zjednoczonych.)

 

Tour także może być w zdaniu rzeczownikiem lub czasownikiem. Jako rzeczownik słowo to oznacza podróż, wycieczka lub tournée (np. zespołu muzycznego). Czasownik tour natomiast ma w języku polskim odpowiedniki takie, jak: zwiedzać, podróżować, odbywać tournée.

 

The band is going on tour next week.

The band starts touring next week.

(Zespół wyjeżdża na tournée w przyszłym tygodniu.)

 

The tour to Asia was fantastic!

(Podróż do Azji była fantastyczna!)

 

They say they want to tour the whole world.

(Powiedzieli, że chcą zwiedzić cały świat.)

 

Kolejnym słowem, które może w zdaniu przyjąć funkcję zarówno rzeczownika, jak i czasownika, jest journey. Rzeczownik journey tłumaczy się na język polski jako podróż lub droga, zaś czasownik – podróżować. Warto pamiętać, że journey stosujemy w odniesieniu do wyjazdów w miejsca bardzo odległe od naszego stałego miejsca pobytu.

 

Warsaw is a 27 hours’ journey from here.

(Droga stąd do Warszawy zajmuje dwadzieścia siedem godzin.)

 

We’re taking a journey to France.

(Odbywamy podróż do Francji.)

 

We've been journeying for a year – I'm tired and I want to go home.

(Podróżujemy od roku – jestem zmęczona i chcę wrócić do domu.)

 

Voyage to ostatnie z grupy omawianych przez nas słów, które może w zdaniu pełnić jedną z dwóch funkcji – rzeczownika lub czasownika. Rzeczownik voyage tłumaczy się na język polski jako podróż (zwłaszcza daleka, również w znaczeniu metaforycznym), rejs lub lot kosmiczny. Czasownik voyage oznacza podróżować (szczególnie na długie dystanse), płynąć lub lecieć (w zależności od tego, jakim środkiem transportu się poruszamy).

 

They didn’t stop during the voyage home.

(Nie zatrzymywali się podczas podróży do domu.

 

The voyage to Sweden took seven hours.

(Rejs do Szwecji zajął siedem godzin.)

 

The couple voyaged to the Caribbean.

(Para popłynęła w rejs na Karaiby.)

 

Ostatnie omawiane przez nas dzisiaj słowo to excursion, które może być w zdaniu wyłącznie rzeczownikiem. Tłumaczy się je wówczas na język polski jako wycieczka, wypad (najczęściej w odniesieniu do krótkiego wyjazdu organizowanego przez grupę osób). W wypowiedziach formalnych może ono również oznaczać próbę (krótki okres eksperymentowania z działalnością na innych polach niż to, którym zajmujemy się na co dzień). W zdaniach excursion można wykorzystać w następujący sposób:

 

Our last excursion ended badly because Mary broke her leg.

(Nasz ostatni wypad skończył się kiepsko, bo Mary złamała nogę.)

 

Our parents took us on an excursion to safari.

(Nasi rodzice zabrali nas na wycieczkę na safari.)

 

I made an excursion into poetry, but soon I returned to writing novels which I'm much better at.

(Podjąłem próbę pisania poezji, ale szybko wróciłem do pisania powieści, w czym jestem o wiele lepszy.)