Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

English in use

Użycie przyimków in, into, on oraz onto

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Użycie przyimków w języku angielskim jest kolejnym zagadnieniem, które może sprawiać wiele trudności. Dziś zajmiemy się dwoma parami takich przyimków i wyjaśnimy, jak poprawnie je stosować.


Użycie przyimków w języku angielskim jest kolejnym zagadnieniem gramatycznym, które Polakom może sprawiać wiele trudności. Najczęściej wynikają one z wiernego tłumaczenia polskich przyimków na język angielski. Dziś zajmiemy się dwiema parami przyimków – in i into oraz on i onto – oraz wyjaśnimy kiedy i jak powinno się ich poprawnie używać, aby uniknąć często popełnianych błędów.

Przyimków in (na, w) oraz on (na) używa się w przypadku, gdy chcemy mówić o tym, gdzie coś się znajduje, np.  


The book is in the kitchen.

Książka leży w kuchni.

 

Your wallet is on the shelf.

Twój portfel leży na półce.

 


Jeżeli zaś chodzi o przyimki into oraz onto (oba oznaczające do), to używa się ich, mówiąc o kierunkach oraz celach, więc o tym, dokąd ktoś (coś) zmierza, np.


Paul went into the kitchen.

Paul wszedł do kuchni.


The bug crawled onto the shelf.

Robak wdrapał się na półkę.

 


Into może być również używane po niektórych czasownikach, które sugerują, że coś przechodzi zmianę, np. change (zmieniać), translate (tłumaczyć), cut* (ciąć), np.:


He was changed into a monster.

Został zamieniony w potwora.

 

The teacher told us to translate the text into English.

Nauczycielka kazała nam przetłumaczyć tekst na angielski.

 

*W przypadku cut po czasowniku tym można używać zarówno przyimka in, jak i into, np.


We cut the apples in/into small pieces.

Pocięliśmy jabłka na małe kawałeczki.Co więcej, musicie również wiedzieć, że choć in oraz on są przyimkami, to mogą być one używane również jako przysłówki, które określają pozycję i ruch czegoś, np.:


Do you want to stay in tonight?

Czy chcesz dzisiaj zostać w domu?

 

Put a jacket on and let’s go.

Załóż kurtkę i chodźmy.